De heer drs. R.L.T. van Loo waarnemend burgemeester van de gemeente Vaals

24 september 2018

Gouverneur Theo Bovens heeft de heer Reg van Loo met ingang van
15 december 2018 aangesteld tot waarnemend burgemeester van de gemeente Vaals. De heer Van Loo is tot aan die datum burgemeester van de gemeente Vaals.

De heer Van Loo heeft Zijne Majesteit de Koning verzocht hem met ingang van 15 december 2018 eervol ontslag te willen verlenen als burgemeester van de gemeente Vaals. Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd heeft de heer Van Loo afgezien van een herbenoeming tot burgemeester van Vaals per 15 december 2018. De heer Van Loo heeft zich wel bereid verklaard tijdelijk de waarneming van het burgemeestersambt op zich te nemen.

Deze waarneming van het burgemeestersambt van de gemeente Vaals zal voortduren tot aan de komst van een nieuwe door de Kroon benoemde burgemeester.

De Gouverneur heeft zijn besluit genomen na overleg met de fractievoorzitters uit de gemeenteraad van Vaals.

De benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester van Vaals zal voor de zomer van 2019 worden opgestart met de vaststelling van de profielschets van de nieuwe burgemeester. Tegen die tijd zal ook de nieuwe strategische visie voor de toekomst van Vaals gereed zijn. Naar verwachting zal de nieuwe door de Kroon benoemde burgemeester van Vaals zijn werkzaamheden tegen het einde van 2019 kunnen oppakken.

De heer Van Loo is een zeer ervaren bestuurder. Hij is vanaf 15 december 2006 burgemeester van de gemeente Vaals. Daarvoor was hij voorzitter van de centrale directie van het College Rolduc. De heer Van Loo is 66 jaar.