Graafwerk voor energiezuiniger Gouvernement

3 september 2018

Bij het Gouvernement aan de Maas aan de Limburglaan in Maastricht vinden vanaf deze week graafwerkzaamheden plaats. Het provinciehuis wordt aangesloten op het warmtenet van de Maastrichtse wijk Céramique. Hierdoor kan hinder ontstaan voor bezoekers en medewerkers van dit overheidsgebouw.

Een en ander heeft te maken met de verduurzaming van het Gouvernement waarmee een investering van € 17 miljoen is gemoeid. ,,We gaan door deze ingreep van het ongunstige energielabel G naar het energiezuinige label B. Hiermee geven we in Limburg ook het voorbeeld,” zegt gedeputeerde Bob Ruers (duurzaamheid).


Verantwoordelijk directeur Joyce Nelissen van de Provincie Limburg voegt toe: ,,We verbeteren het leef- en werkklimaat in het Gouvernement en maken daarbij gebruik van duurzame en energiezuinige technieken.”


Voor de aansluiting op het warmtenet moet worden geboord en gegraven. Vooral in de bestrating tussen de hoofdingang via de fontein richting bushalte. Dit deel wordt dan ook afgezet met bouwhekken. De looproute hoofdingang-parkeerdek/kelder blijft.

Limburglaan

In het gehele weekeinde van 28, 29 en 30 september wordt de Limburglaan bij het Gouvernement vanaf vrijdag 18.30 uur afgesloten voor het verkeer. Dan wordt deze weg opengebroken en de aansluiting gemaakt op het tegenover de weg gelegen warmtenet van de duurzame energieleverancier Ennatuurlijk. De gemeente Maastricht zorgt voor omleidingen, die worden aangeduid met borden. Fietsers zullen gedeeltelijk over het terrein van het Gouvernement worden geleid.