Tijdelijke afsluiting Brunssummerstraat in Schinveld

2 oktober 2018

Van woensdag 3 oktober tot en met vrijdag 5 oktober is de Brunssummerstraat in Schinveld afgesloten. Dat is nodig, omdat op die dagen de aansluiting van de Brunssummerstraat op de nieuwe rotonde aan de N274 wordt vernieuwd. Daarnaast pakt aannemer BAM in opdracht van de gemeente Onderbanken het kruisingsvlak Brunssummerstraat - Aan het Kapelke aan. Het verkeer vanaf de N274 richting Schinveld wordt omgeleid via de Jabeekerstraat.

Zodra de nieuwe Brunssummerstraat klaar is, wordt de geluidswal van deze straat gerealiseerd en hersteld. Momenteel wordt de reconstructie van de aansluiting aan de Echterbaan afgerond. Deze werkzaamheden duren nog tot en met vrijdag 5 oktober.

Om te voldoen aan de kwaliteitseisen moet de aannemer aan de Leuperweg enkele meters betonnen wegdek opnieuw storten. Vanwege de uithardingstijd van het beton is de Leuperweg 2 weken langer afgesloten. Deze werkzaamheden duren nog tot en met woensdag 17 oktober.

Wanneer het hele project reconstructie N274 klaar is, kunnen verkeersdeelnemers via de twee turborotondes gemakkelijk en snel hun weg vinden. Bij een turborotonde kiest de weggebruiker namelijk al vóór de rotonde de richting. Dit zorgt voor een snelle afwikkeling van het verkeer. Kijk voor meer informatie op www.limburg.nl/N274.