Provincie steekt Venlo helpende hand toe

16 oktober 2018

De gemeente Venlo en de Provincie Limburg hebben, tegen de achtergrond van de actuele financiële positie van de gemeente, afspraken gemaakt over een aantal belangrijke projecten in Venlo. De centrumpositie van de stad heeft hier een nadrukkelijke rol in gespeeld. De afspraken zijn vanmiddag door beide partijen ondertekend.

Vanwege de ontstane zorgelijke financiële positie van de gemeente Venlo heeft de Provincie de gemeente in juni van dit jaar gevraagd in kaart te brengen wat de gevolgen hiervan kunnen zijn voor hun gezamenlijke agenda. Dit heeft geleid tot het benoemen van enkele majeure dossiers, die van wezenlijk belang zijn voor de verdere ontwikkeling van Venlo als centrumstad. De nadruk ligt hierbij op een viertal grote ontwikkelingen zoals de ontwikkeling van het voormalige Kazerneterrein, de binnenstadswijk Q4, ondertunneling van de spoorwegovergang Vierpaardjes en het Museumkwartier in het centrum van Venlo. Ook zijn er afspraken gemaakt betreffende enkele andere dossiers zoals de verdere mogelijke ontwikkeling van het woningbouwplan Laerbroeck in Hout-Blerick, de snelfietsroute Reuver-Belfeld en het project Meer Maas Meer Venlo.

Gedeputeerde Eric Geurts (Stedelijke ontwikkeling): “Venlo is voor Limburg een onmisbare schakel als centrumstad. Deze stad moet zich verder kunnen ontwikkelen. Stilstand is immers achteruitgang. Dat willen we niet. De Provincie wil graag meehelpen om de projecten verder uit te werken.”

Wethouders Marij Pollux en Erwin Boom van de gemeente Venlo: “We zijn erg blij met de uitkomst van de vele goede gesprekken die we de afgelopen maanden hebben gevoerd met de Provincie. Dat de Provincie enkele belangrijke projecten die we in Venlo willen realiseren mee blijft omarmen is met de afspraken die nu gemaakt zijn wel duidelijk geworden. Dit is enorm belangrijk voor Venlo.”

De komende maanden worden de afspraken financieel grondig doorgelicht en bekeken welke (aanvullende) provinciale betrokkenheid mogelijk en wenselijk is. De gemeente bepaalt in haar Voorjaarsnota volgend jaar zelf welke keuzes zij maakt en wat de effecten daarvan zijn voor het structureel op orde brengen van haar begroting. Zo ontstaat op termijn ruimte voor verdere investeringen. Voor de Provincie is doorslaggevend dat de gemeente strikte regels heeft ingevoerd en ook organisatorische maatregelen heeft getroffen om haar financiële huishouding strak in de hand te houden.