Portefeuilleverdeling per 2 oktober 2018

2 oktober 2018

Vanochtend is in de collegevergadering van Gedeputeerde Staten de door de fractievoorzitters van CDA, VVD, D66 en PvdA geaccordeerde portefeuilleverdeling als volgt vastgesteld:

Portefeuilleverdeling Coalitieakkoord 2015 – 2019 (2 oktober 2018) (pdf, 43 kB)

Het College van Gedeputeerde Staten, gedragen door de coalitiepartijen, zal zich in de komende periode in zijn werk en beleid blijven baseren op het vigerende coalitieakkoord, waaraan voortvarend en verantwoord verder gewerkt wordt.