In memoriam Willem Dierks

8 oktober 2018

Zaterdag 6 oktober 2018 is Willem Dierks, lid van Provinciale Staten van Limburg, geheel plotseling overleden.

Na zijn vervroegde pensionering in 2009 had de heer Dierks zich ten doel gesteld zich via de politiek in te zetten voor de Limburgse samenleving. Hij stelde zich verkiesbaar voor de Statenverkiezingen van 2011 voor de PVV. Zijn politieke ambitie leidde tot twee Statenlidmaatschappen: in de vorige Statenperiode was hij Statenlid van 12 september 2011 t/m 25 maart 2015 en in de huidige Statenperiode was hij Statenlid sinds 18 maart 2016. De heer Dierks was woonachtig in Sittard.
Gedurende de 6 jaren van zijn Statenlidmaatschap was de heer Dierks vooral actief in de Statencommissies waarin de onderwerpen cultuur, welzijn en leefbaarheid aan de orde kwamen.
Wij zijn hem dankbaar voor zijn inzet voor een leefbaar Limburg en wensen zijn familie en vrienden veel sterkte toe met dit plotselinge verlies.
 
De crematieplechtigheid vindt plaats op zaterdag 13 oktober a.s. om 11.30 uur in crematorium Kerkrade, Schifferheidestraat 7.
 
Theo Bovens, Gouverneur


Statenlid Willem Dierks (PVV)

Statenlid Willem Dierks (PVV)