Europese impuls voor Limburgse energietransitie

25 oktober 2018

Steeds meer Limburgers verduurzamen hun huis met behulp van een lening van de Provincie. Gedeputeerde Koopmans reikte vandaag in Roermond de tienduizendste groene lening uit aan een Roermonds echtpaar, dat hiermee zonnepanelen aanschaft. De 75 miljoen financieringsbijdrage van de Europese Investeringsbank en de ELENA-subsidie van 3,4 miljoen geven een nieuwe impuls aan de verduurzamingsambitie voor 2023 van de Provincie Limburg.

De Provincie Limburg heeft dit jaar al € 20 miljoen aan leningen via de zogeheten Stimuleringsregeling Duurzaam Thuis verleend. Dat is een toename van circa 20% ten opzichte van vorig jaar. Deputé Geurts, verantwoordelijk portefeuillehouder voor de energietransitie in Limburg, wil de vergroening van de Limburgse huizen versnellen door de komende vijf jaar jaarlijks minimaal € 30 miljoen aan leningen aan Limburgse huishoudens te verstrekken. Limburg loopt voorop met duurzaamheidsleningen. Dit wordt nu ook erkend door twee financiële bijdragen vanuit Europa.

De Europese investeringsbank (EIB) heeft besloten het Limburgse fonds met € 75 miljoen te financieren. Samen met de € 75 miljoen van de Provincie en de reeds eerder beschikbaar gestelde budgetten groeit het fonds naar in totaal € 234,1 miljoen. De EIB-lening zal in januari 2019 formeel worden ondertekend. Dit betekent een belangrijke impuls voor de ambities van de Provincie Limburg voor de verduurzaming van de bebouwde omgeving, zoals geformuleerd in het Limburgs Aanbod aan het kabinet. Hiermee gaat de Provincie Limburg een belangrijke bijdrage leveren aan het landelijke Klimaatakkoord, dat naar verwachting voor het einde van het jaar definitief zal zijn.

Recent heeft het college van Gedeputeerde Staten vernomen dat de Provincie Limburg een zogeheten ELENA-subsidie ontvangt van € 3,4 miljoen. Dat geld zal worden ingezet voor marketing en communicatiedoeleinden, de inzet van energiecoaches, ondersteuning van postcoderoosregeling, het stimuleren van het gebruik van energieprestatieadviezen en voor de benodigde uitvoeringskosten.

De leningen worden verstrekt aan zowel eigenaren als huurders, die hun woning energievriendelijk of levensloopbestendig maken. Bijvoorbeeld voor de aanschaf van zonnepanelen, een warmtepomp, het isoleren van de woning evenals het verwijderen van asbest van daken of het plaatsen van een traplift. Ook een combinatie van die maatregelen is financierbaar. De maximale lening bedraagt € 35.000,- voor huiseigenaren en € 25.000,- voor huurders.


pwij20181025-1015

Gedeputeerde Ger Koopmans van Financiën verleende de 10.000-ste lening uit de Stimuleringsregeling Duurzaam Thuis aan het echtpaar Van de Velde aan de Lindberghstraat in de Roermondse wijk Donderberg. Dat gebeurde in aanwezigheid van de wethouders Rens Evers en Angely Waajen.