Start Maastricht Europe Days

23 november 2018

Op vrijdag 7 en zaterdag 8 december worden voor het eerst de Maastricht Europe Days gehouden, een tweedaagse conferentie met een breed cultureel programma. De Maastricht Europe Days zijn onderdeel van het programma Maastricht, Working on Europe.

Werkplaats

Een kwart eeuw na de ondertekening van het Verdrag van Maastricht is Maastricht onlosmakelijk verbonden met Europa. De Limburgse hoofdstad is dé plek waar mensen uit Europa elkaar treffen. Waar inwoners, beleidsmakers en wetenschappers uit heel Europa kunnen werken aan kansen en oplossingen voor actuele uitdagingen. “Een werkplaats voor de toekomst van Europa”, volgens gouverneur Theo Bovens, burgemeester Annemarie Penn-te Strake en rector magnificus Rianne Letschert van de Universiteit Maastricht, initiatiefnemers van Maastricht, Working on Europe én de Maastricht Europe Days, die jaarlijks terugkeren als “de heidagen voor Europa”. Europa is namelijk nog lang niet af volgens drie partijen. Sterker nog, er dienen zich vrijwel dagelijks nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen aan. Tijdens de Maastricht Europe Days krijgt vooral de stem van de burger, de Europeaan, een prominente plek. In de werkplaats, een living open lab, kan dan verder gewerkt worden aan ideeën.

Expositie

Voor het publiek gaat tijdens de Maastricht Europe Days het interactieve pop-up-museum I’m So Angry op het Onze Lieve Vrouwenplein open, een reizende expositie waar iedereen zijn of haar mening over Europa kan geven.

In het Stadhuis vindt vervolgens de officiële opening van de Maastricht Europe Days plaats met diverse sprekers en presentaties. In de Sint Janskerk houdt later op de dag prof. dr. Mathieu Segers zijn inaugurele rede in het kader van zijn benoeming tot hoogleraar ‘Contemporary European History and European Integration’ aan de Universiteit Maastricht. In het licht van het Maastricht, Working on Europe project en de gelijknamige onderzoeksagenda bekleedt Segers ook de Europa Chair. Deze interdisciplinaire wisselleerstoel en de onderzoeksagenda leggen gezamenlijk een sterk wetenschappelijk fundament onder de gehele Maastricht, Working on Europe ambitie met speciale aandacht voor de ontsluiting van onderzoeksresultaten aan een breed publiek.

Programma

Op beide dagen staat nog een divers cultureel programma voor bewoners en bezoekers van de stad op het programma, waaronder een jongerendebat, gespreksrondes, een documentaire-avond en discussies over actuele onderwerpen zoals de Brexit. In La Bonbonnière, tijdens de zogenoemde ‘Spoken Beat Night’, treden ’s avonds internationale artiesten en muzikanten op die ook weer aanhaken bij actuele onderwerpen. Onderdelen van de Maastricht Europe Days zijn tot stand gekomen in samenwerking met De Balie, producent van programma’s over kunst, cultuur en politiek.