Provincie Limburg zet samenwerking met Stichting Jobstap voort!

8 november 2018

De Provincie Limburg werkt Inclusief en biedt perspectief aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ze geeft hiermee invulling aan haar voorbeeldfunctie naar andere partijen in de Regio die actief aan de slag zijn om in het kader van de Banenafspraak extra werkplekken te creëren.

De Provincie heeft een aanbesteding gedaan voor ondersteuning op het gebied van functiecreatie, werving & selectie, jobcoaching en detachering. Deze aanbesteding is door Stichting Jobstap gewonnen.

Dienstverlening Stichting Jobstap

Provincie Limburg en Stichting Jobstap werken al enkele jaren samen. Er zijn sinds 2017 al mooie resultaten geboekt. Stichting Jobstap draagt hieraan bij door te ondersteunen bij functiecreaties, werving & selectie en jobcoaching. De intensieve samenwerking tussen de coördinator Participatie van de Provincie Limburg en de adviseur en jobcoaches van Stichting Jobstap is een succesfactor. Samen zorgen voor duurzame werkpakketten en een juiste match tussen werkplek en kandidaat staan hierin centraal.

Jobstap Detacheringen

De wens van de provincie is om de totale dienstverlening rondom de doelgroep kandidaten door één organisatie uit te laten voeren. Stichting Jobstap biedt dit in samenwerking met Noord Uitzendbureau.