Weekendafsluiting N274 in Schinveld

22 maart 2018

In het weekend van vrijdag 23 maart 19.00 uur tot maandag 26 maart 6.00 uur is de Provinciale weg N274 in Schinveld (gemeente Onderbanken) afgesloten voor alle verkeer. In dit weekend krijgt de N274 een nieuwe laag asfalt, vanaf de rotonde Kneijkuilerweg/Jabeekerstraat tot aan de Duitse grens. Ook wordt het stukje Brunssummerstraat tot aan de Duikerweg gereconstrueerd. Om deze werkzaamheden op een veilige manier te kunnen uitvoeren is een volledige afsluiting van dit deel van de N274 onvermijdelijk.

Momenteel wordt door aannemer BAM en het projectteam van de Provincie Limburg gewerkt aan de reconstructie van de N274 in Schinveld (gemeente Onderbanken). Gedurende het project blijft de weg open voor het verkeer, met uitzondering van twee weekenden. Het eerste weekend waarin de N274 wordt afgesloten start op vrijdag 23 maart na 19.00 uur. Maandagochtend 26 maart gaat de N274 om uiterlijk 06.00 uur weer open voor het verkeer.

Tijdens de werkzaamheden geldt er een omleidingsroute. Schinveld is te bereiken via de Jabeekerstraat. Aan het verkeer richting Duitsland wordt geadviseerd de omleidingsborden te volgen.
Het kan gebeuren dat de (weers)omstandigheden voor of tijdens dit weekend niet geschikt zijn om de wegwerkzaamheden uit te voeren. Als dat zo is worden de werkzaamheden doorgeschoven naar het weekend van 30 en 31 maart en 1 april.

App, facebookpagina en website

Voor meer (actuele) informatie over dit project is de BAM-app ‘BAM projecten’ te downloaden in de Apple App Store / Google Play. Ook is informatie te vinden op www.facebook.com/N274Onderbanken of www.limburg.nl/N274 Daarnaast is er een wekelijks inloopuur op maandag van 10:30-11:30 uur op het projectkantoor aan Haefland 8a te Brunssum.

Wat gaat gebeuren?

Met de reconstructie van de N274 in Onderbanken verbetert de doorstroming van het verkeer. De twee rotondes die binnen het project vallen, worden ingericht als zogenaamde turborotondes. De wegvakken naar de rotondes toe worden dubbelbaans en de weggebruiker kiest ruim vóór de rotonde al richting. Ook de rotonde zelf bestaat uit twee banen, waardoor het kruispunt meer verkeer kan afwikkelen. Op die manier kan het verkeer vlot zijn weg vinden.

Onderdeel van de reconstructie van de N274 is een nieuw te bouwen fietsbrug ter hoogte van de turborotonde N274-Jabeekerstraat. Deze fietsbrug is aangemerkt als een project van IBA Parkstad. De fietsbrug krijgt een hoogwaardigere invulling en wordt een landmark voor de regio: ‘De Poort van Parkstad’. Het tracé van de fietsbrug is uitgewerkt in een diagonale oversteek over de turborotonde bij de Jabeekerstraat. De diagonale oversteek geeft het opvallende bouwwerk meer allure en spanning dan een haakse oversteek. Kunstenares Marijke de Goey heeft het ontwerp van de fietsbrug in opdracht van de Provincie gemaakt.

Daarnaast komt er een ecopassage voor de Merkelbekerbeek in combinatie met een recreatief voetpad. Deze nieuwe route, onder de N274, is een aanwinst voor de recreatiemogelijkheden in het gebied. Aannemer BAM Infra voert de werkzaamheden aan de N274 in Onderbanken uit, in opdracht van de Provincie Limburg. Naar verwachting zijn de werkzaamheden aan het einde van dit jaar gereed.