Voordracht door Gedeputeerde Staten

20 maart 2018

Gedeputeerde Staten van Limburg bereiden een voordracht voor een benoeming voor in een bestuursfunctie bij een verbonden partij.

Het betreft een vacature bij de Raad van Commissarissen (RvC) van de Land Development Aviation Valley Maastricht NV (LDAVM NV).

U kunt uw belangstelling kenbaar maken tot en met 30 maart 2018.