Verdrag van Maastricht officieel één van de negen nieuwe Europese Erfgoedlabels

1 maart 2018

De Europese Commissie heeft op donderdag 1 maart 2018 besloten om negen nieuwe Europese bestemmingen toe te voegen aan de lijst Europees Erfgoedlabel. Stuk voor stuk bestemmingen die de Europese historie, idealen, waarden en integratie symboliseren. Het Verdrag van Maastricht is één van de negen nieuwe bestemmingen.

De negen nieuwe Europese Erfgoedlabels worden 26 maart feestelijk uitgereikt tijdens de Internationale conferentie "Cultural heritage: for a more sustainable Europe in Plovdiv, Bulgarije ".
De negen nieuwe Europese Erfgoedlabels zijn:

  • Leipzig’s Musical Heritage Sites (Germany)
  • Dohány Street Synagogue Complex (Hungary)
  • Fort Cadine (Italy)
  • Javorca Church (Slovenia)
  • Former Natzweiler concentration camp and its satellite camps (France and Germany)
  • Sighet Memorial (Romania)
  • Bois du Cazier (Belgium)
  • Village of Schengen (Luxembourg)
  • Maastricht Treaty (The Netherlands)

Commissioner for Education, Culture, Youth and Sport, Tibor Navracsics: "De Europese Unie is gebouwd op waarden als vrede, vrijheid, verdraagzaamheid, solidariteit. Deze waarden moeten niet als vanzelfsprekend worden beschouwd, we moeten er elke dag voor werken. Alle sites op de Europese Erfgoedlabellijst promoten deze waarden. Ik kijk ernaar uit om 26 maart de negen nieuwe Erfgoedlabels die we in het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed in 2018 aan de lijst toevoegen, feestelijk uit te reiken."

Het Verdrag van Maastricht

In 1992 werd het Verdrag van Maastricht ondertekend in het Maastrichtse Gouvernement. Met de ondertekening van het Verdrag werd de Europese munt geïntroduceerd en kreeg het Europees Parlement wetgevende macht. Gouverneur Theo Bovens: "De toekenning van het Europees Erfgoed Label is voor ons een extra motivatie om samen met de gemeente Maastricht, de Universiteit Maastricht en andere partners het belang van het Verdrag van Maastricht voor Europa verder uit te dragen.".

Europees Erfgoedlabel

Het Europees Erfgoedlabel is een initiatief van de Europese Unie en wijst locaties aan die een sleutelrol hebben gespeeld in Europa en de totstandkoming van de Europese Unie. Locaties die het label krijgen staan symbool voor de Europese idealen, waarden, geschiedenis en integratie. De gekozen locaties moeten zich vooral inspannen voor educatieve activiteiten gericht op jongeren.

Procedure

Vijfentwintig erfgoedsites werden in 2017 voorgeselecteerd door de 19 deelnemende lidstaten. In december 2017 heeft een onafhankelijk panel voorgesteld om de negen sites te selecteren die op 1 maart 2018 officieel op de lijst zijn toegevoegd. Dit brengt het aantal sites dat het Europees erfgoedlabel heeft gekregen in de afgelopen vier jaar tot achtendertig in totaal.