Reconstructie N274 Onderbanken officieel van start

1 maart 2018

Op donderdag 1 maart hebben gedeputeerde Eric Geurts (Mobiliteit) en wethouder Peter Salden (Ruimte en Financiën, Gemeente Onderbanken) het officiële startsein gegeven voor het project ‘reconstructie N274 Onderbanken’. Met behulp van een bouwkraan werd een spandoek de lucht in gehesen. Hiermee is op ludieke wijze de start van het project ingeluid.

Wat gaat gebeuren?

Met de reconstructie van de N274 in Onderbanken verbetert de doorstroming van het verkeer. De twee rotondes die binnen het project vallen, worden ingericht als zogenaamde turborotondes. De wegvakken naar de rotondes toe worden dubbelbaans en de weggebruiker kiest ruim vóór de rotonde al richting. Ook de rotonde zelf bestaat uit twee banen, waardoor het kruispunt meer verkeer kan afwikkelen. Op die manier kan het verkeer vlot zijn weg vinden.

Onderdeel van de reconstructie van de N274 is een nieuw te bouwen fietsbrug ter hoogte van de turborotonde N274-Jabeekerstraat. Deze fietsbrug is aangemerkt als een project van IBA Parkstad. De fietsbrug krijgt een hoogwaardigere invulling en wordt een landmark voor de regio: ‘De Poort van Parkstad’. Het tracé van de fietsbrug is uitgewerkt in een diagonale oversteek over de turborotonde bij de Jabeekerstraat. De diagonale oversteek geeft het opvallende bouwwerk meer allure en spanning dan een haakse oversteek. Kunstenares Marijke de Goey heeft het ontwerp van de fietsbrug in opdracht van de Provincie gemaakt.

Daarnaast komt er een ecopassage voor de Merkelbekerbeek in combinatie met een recreatief voetpad. Deze nieuwe route, onder de N274, is een aanwinst voor de recreatiemogelijkheden in het gebied.
Aannemer BAM Infra voert de werkzaamheden aan de N274 in Onderbanken uit, in opdracht van de Provincie Limburg. Naar verwachting zijn de werkzaamheden aan het einde van dit jaar gereed.

App, facebookpagina en website

Voor meer (actuele) informatie over dit project kunt u de BAM-app ‘BAM projecten’ downloaden in de Apple App Store / Google Play. Of u bezoekt www.facebook.com/N274Onderbanken of www.limburg.nl/N274.

U kunt ook gebruik maken van het wekelijkse inloopuur: iedere maandag van 10:30-11:30 uur op het projectkantoor aan de Haefland 8a in Brunssum.