Provincie en gemeente Leudal ondertekenen overeenkomst N280 Leudal

28 maart 2018

De gemeente Leudal en de Provincie Limburg hebben vandaag een Realisatieovereenkomst getekend voor de herinrichting van de provinciale weg N280 tussen de Napoleonsweg (N273) en de A2. De N280 is de belangrijkste Oost-Westverbinding van Midden-Limburg. Die wordt nu verbeterd.

De herinrichting van de N280 Leudal richt zich op het verbeteren van de verkeersveiligheid, de doorstroming, de bereikbaarheid en de verkeersafwikkeling op de N280 tussen de Napoleonsweg (N273) en de aansluiting met de autosnelweg A2.

Hiervoor wordt het weggedeelte tussen de Napoleonsweg en de A2 vernieuwd, waarbij de N280 ter hoogte van Baexem aan de zuidzijde van Baexem als randweg om de kern wordt gelegd, de zogeheten variant 3c. Tevens wordt de bestaande Kelperburg over het Kanaal Wessem – Nederweert vervangen door een nieuw aan te leggen brug. In de Realisatieovereenkomst staan afspraken vastgelegd over onder andere verantwoordelijkheden, financiën, samenwerking en risico’s.

De gemeente Leudal draagt € 3,8 miljoen bij aan de totale geraamde kosten van € 74,93 miljoen (exclusief vervanging Kelperbrug). De Provincie op haar beurt draagt maximaal €1,75 miljoen bij aan de herinrichting van dat deel van de huidige N280 in Baexem, dat straks komt te vervallen.

De Provincie is bezig met de voorbereidingen van het definitief maken van het verkeerskundig ontwerp, het opstellen van een milieueffectrapportage (MER) en een Provinciaal inpassingsplan (PIP). Op dinsdag 10 april organiseert de Provincie van 18.00 – 21.00 uur een informatiemarkt in de Baexheimerhof, Kerkstraat 1-A te Baexem. Dan wordt het ontwerp toegelicht en kunnen vragen worden gesteld aan het projectteam.


ondertekening N280

ondertekening N280

Gedeputeerde Eric Geurts en wethouder Stan Backus van de gemeente Leudal ondertekenen de Realisatieovereenkomst N280