Nieuw cultuurbeleid Minister Van Engelshoven schept kansen voor Limburg

16 maart 2018

Op 12 maart presenteerde minister Van Engelshoven van Onderwijs Cultuur en Wetenschap haar nieuwe cultuurbeleid voor de komende jaren in de brief ‘Cultuur in een open samenleving’. Dit nieuwe beleid biedt kansen voor cultuur in Limburg. Op 30 en 31 maart gaat de minister hierover in gesprek met de Provincie Limburg en de culturele sector.

Investeren in heel Nederland

De afgelopen jaren investeerde de Provincie Limburg fors in cultuur en dat blijven we doen. We zijn dan ook verheugd dat ook de Minister van Cultuur, Ingrid van Engelshoven, ook extra geld beschikbaar stelt voor een sterker en diverser cultuurlandschap in Nederland. De minister spreekt de ambitie uit om de toegankelijkheid en spreiding te bevorderen van het kunst- en cultuuraanbod waardoor een grotere inzet van cultuur in de regio mogelijk is.

Stedelijke Cultuurregio Zuid

Provincie Limburg zal zich blijven inzetten voor een evenwichtige spreiding. Dit doen we onder meer door het Aanvalsplan Cultuur Noord- en Midden Limburg en de profilering van de Stedelijke Cultuurregio Zuid. Als onderdeel daarvan streeft de Provincie naar Rijkserkenning van het Bonnefanten Museum. Wij zullen het Rijk constructief-kritisch blijven volgen wat betreft de uiteindelijke beoordeling én financiering vanuit het Rijk en de nationale fondsen.

Internationalisering

Limburg trekt mede door festivals als Cultura Nova, de Nederlandse Dansdagen en topinstellingen als de Van Eyck academie een steeds groter wordend internationaal publiek. Tevens gaan onze instellingen zoals Het Laagland en Toneelgroep Maastricht steeds vaker de grens over, samenwerken in de Euregio verdient daarom ook meer aandacht. We zijn dan ook blij dat de Minister voor internationaal cultuurbeleid per jaar 2 miljoen extra gaat investeren. De Provincie werkt hiervoor in de komende maanden met de minister aan een visie op culturele samenwerking in de Euregio.

Muziekonderwijs

De minister investeert 5 miljoen extra in muziekonderwijs. Dat klinkt Limburg als muziek in de oren. Limburg investeert sinds 2015 fors in muziekonderwijs via het Masterplan Muziekonderwijs Limburg: DOOR!. Door de extra middelen vanuit het Rijk zullen nog meer scholieren in Limburg kennis kunnen maken met de wereld van muziek. De unieke samenwerking met muziekverenigingen in Limburg is daarin bijzonder.

Museumbezoek

Ook stelt de minister extra geld beschikbaar voor basisscholieren om musea te bezoeken. De Provincie Limburg maakt momenteel een plan met Limburgse scholen, musea en vervoerders voor een aantrekkelijk Limburgs aanbod voor alle leerlingen in Limburg.

Werkbezoek

Op 30 en 31 maart komt minister Van Engelshoven op bezoek in Limburg om in gesprek te gaan over cultuur, erfgoed, archeologie en monumenten en de Stedelijke Cultuurregio Zuid.