Groot aantal Limburgse bibliotheken doet mee in strijd tegen laaggeletterdheid

30 maart 2018

Veel Limburgse bibliotheken maken succesvol gebruik van de provinciale regeling ‘Bibliotheek en Maatschappij’ in de strijd tegen laaggeletterdheid. Door onder meer activiteiten op het gebied van leesbevordering wordt laaggeletterdheid voorkomen en verder verminderd. Zo wordt tevens de maatschappelijke deelname vergoot van specifieke groepen in de samenleving. Onlangs zegde de Provincie Limburg financiële steun toe aan de bibliotheken van Kerkrade en Meerssen. Daarmee steeg het totale bedrag, dat sinds het ingaan van de regeling eind 2016 werd toegekend, naar ruim 330 duizend euro.

De toegekende steun voor de bibliotheek Kerkrade is voor de realisatie van een schoolbibliotheek op zeven basisscholen in Kerkrade. Voor wat betreft de subsidie voor de bibliotheek Meerssen gaat het om de realisatie van een zogeheten digiTaalhuis in de gelijknamige gemeente. Gedeputeerde Hans Teunissen: “Innovatie en vernieuwing zijn belangrijk om maatschappelijke problemen op te lossen. Door hun laagdrempeligheid en rol in de gemeenschap hebben bibliotheken bij uitstek de ideale positie om laaggeletterdheid tegen te gaan. Het is mooi dat zoveel bibliotheken en gemeenten succesvol gebruikmaken van deze provinciale regeling. Nieuwe aanvragen zijn uiteraard welkom.”

Verbindende rol

Al eerder werden er vanuit de regeling ‘Bibliotheek en Maatschappij’ laaggeletterdheidprojecten ondersteund in onder meer Venlo, Bergen, Gennep, Roermond, Sittard-Geleen, Brunssum, Landgraaf, Onderbanken en Echt-Susteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om diverse wijkgerichte buurtaanpak laaggeletterdheidprojecten in de regio Parkstad, een ‘reizend’ zogeheten Pop-up Digi Letter Loket voor de Westelijke Mijnstreek, de intensivering van leesbevordering in de bestaande schoolbibliotheken in Echt-Susteren, de realisatie van een schoolbibliotheek in Niekée Roermond, de wijkgerichte inzet van een Voorleesbus in Venlo en de realisatie van een Taalhuis in Gennep/Bergen.

De Provincie subsidieert ten hoogste 50% van de totale kosten tot een maximum van 45 duizend euro. “De betreffende bibliotheken hebben in al deze projecten een grote uitvoerende en verbindende rol in het geheel van samenwerkende partners. Bibliotheken opereren namelijk in een lokale, maatschappelijke context in contacten met burgers, gemeenten, onderwijs, lokale bedrijven en maatschappelijke organisaties”, aldus Hans Teunissen.