Bedrijfsgroei dankzij provinciale erfpachtconstructie

19 maart 2018

Op maandag 19 maart hebben wethouder Sanders van de gemeente Peel en Maas en gedeputeerde Beurskens de nieuwe kas van Nature’s Green Group geopend. Door de nieuwe kas groeit het bedrijf met bijna 50 procent. De groei is mede mogelijk gemaakt door het erfpachtbeleid van de Provincie Limburg. Met de uitbreiding levert Nature’s Green Group plek aan circa 25 nieuwe banen.

Het bedrijf bezit al 7,6 ha glastuinbouwgrond met een glasopstand van 6,5 ha waarin komkommers worden geteeld. Nu wordt het bedrijf uitgebreid met 5,6 ha glastuinbouwgrond (met daarop ca. 4,6 ha nieuwe glastuinbouwkas). Deze uitbreiding kon plaatsvinden dankzij een erfpachtconstructie van de Provincie Limburg. Via deze constructie koopt de Provincie de grond waarop de kas is gebouwd en verpacht de grond weer aan de ondernemer voor bepaalde tijd. Gedurende de looptijd van deze erfpachtconstructie heeft de ondernemer de mogelijkheid om de gronden van de Provincie te kopen.

Erfpachtconstructie

Het is de tweede keer dat de Provincie een glastuinbouwbedrijf helpt via een erfpachtconstructie. Gedeputeerde Twan Beurskens hierover: “dergelijke constructies zijn goed voor de ondernemer en daarmee ook goed voor de economie en werkgelegenheid. Daarnaast is het van belang dat niet alleen logistiek en maakindustrie groeien maar juist ook de agrarische sector. Zeker in het glastuinbouwgebied Siberië, waar al veel gebeurt, is de groei van Nature’s Green Group een mooi voorbeeld van de agrarische ontwikkelingen in Noord Limburg”.

Ook wethouder Paul Sanders van de gemeente Peel en Maas is blij met de erfpachtconstructie. “Wij zijn blij met het initiatief van de ondernemer en de steun vanuit de provincie. De glastuinbouw is in Peel en Maas een belangrijke sector die voor veel werkgelegenheid zorgt. En ervoor zorgt dat de Nederlandse agro wereldwijd nummer 1 staan wat betreft innovatie en de productie van gezonde producten.”

Hugo en Rob Bakker, eigenaren van Natures Green Group, hebben de samenwerking met de Provincie Limburg zeer positief ervaren.  Rob Bakker zegt hierover: “wij zijn erg positief over de samenwerking met de Provincie Limburg. We kregen met de Provincie een betrouwbare partner om ons glastuinbouwbedrijf op een duurzame manier verder door te ontwikkelen.Wij zijn blij dat we onze bedrijfsvoering nu nog efficiënter kunnen opzetten”.