Ook in 2018 € 10 miljoen voor innovatie door MKB

22 maart 2018

Het midden- en kleinbedrijf in Zuid-Nederland dat actief is in de topsectoren kan ook dit jaar aanspraak maken op innovatiefinanciering. De subsidieregeling Mkb Innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Nederland (MIT Zuid) heeft ruim € 10 miljoen beschikbaar.

Na het succes van de vorige drie jaren stellen de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland samen met het kabinet € 10,4 miljoen beschikbaar voor innovatie door het mkb in Zuid-Nederland. Naar verwachting zullen ook dit jaar weer ongeveer 200 Zuid-Nederlandse bedrijven ondersteuning krijgen.


Het MIT Zuid stimuleert innovaties in de eerste fases van het innovatieproces. De subsidies zijn bedoeld voor projecten die gericht zijn op:

  • het uitvoeren van een haalbaarheidsproject waarmee de technische en economische risico’s van een voorgenomen innovatie in kaart worden gebracht en
  • het uitvoeren van een samenwerkingsproject gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten.


Aanvragen

Voor meer informatie en het aanvragen van een subsidie kunt u zich richten tot de partijen die de subsidieregeling uitvoeren. Bedrijven die gespecialiseerd zijn in de water- , energie- en creatieve sector kunnen terecht bij de Rijksdienst voor Ondernemen (RVO). Ook samenwerkingsprojecten die niet voor tenminste de helft in Zuid-Nederland plaatsvinden kunnen hun aanvraag bij de RVO indienen. Limburgse, Brabantse en Zeeuwse bedrijven uit de overige sectoren kunnen terecht bij Stimulus. Controleer via de Loketwijzer waar u uw project moet indienen.
De innovatieve producten die dankzij MIT Zuid worden ontwikkeld versterken de concurrentiepositie van het Zuid-Nederlandse bedrijfsleven. Zij leveren ook een bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen op het gebied van zorg, mobiliteit en energie.