Reactie GS op brief kabinet regio deals: een eerste stap

8 juni 2018

Het Kabinet heeft op vrijdag 8 juni de Aanpak Regio Deals bekendgemaakt via een brief aan de Tweede Kamer.


Namens het College van Gedeputeerde Staten reageert Gedeputeerde Ger Koopmans als volgt op deze brief:

“Ons eerder uitgebrachte Limburgs aanbod sluit naadloos aan op de aanpak van het kabinet: robuust, structuurversterkend en met een sterk hefboomeffect. Ook de eisen qua inhoud, cofinanciering en breed regionaal draagvlak passen precies.

De brief van het kabinet is geen specifiek antwoord op ons aanbod. Het is een eerste stap. Het is nog een grote uitdaging om in overleg met het kabinet dicht bij de door ons gevraagde bijdrage te komen.

De hefboom waar het kabinet over spreekt om middelen van andere partijen (departementen, InvestNL, EU-middelen, etc.) te mobiliseren, biedt hiertoe mogelijkheden. Limburg vraagt wel om een eerder antwoord op ons aanbod dan voorjaar 2019.”