Provincie Limburg zeer tevreden met rijksgeld voor monumenten

12 juni 2018

De Provincie Limburg ontvangt ruim zes miljoen euro van het Rijk voor de restauratie van drie rijksmonumenten. Het gaat om kloostercomplex Sint Anna in Venray (3,5 miljoen euro), hoeve Nieuw Ehrenstein in Kerkrade (2,35 miljoen euro) en klooster Hoogcruts in Noorbeek (325.000 euro). De toekenningen maken onderdeel uit van een totale extra rijksinvestering van 34 miljoen euro voor de restauratie van grote opgaves. Dit in opdracht van minister Ingrid van Engelshoven (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen).

Lobby

Gedeputeerde Hubert Mackus van de Provincie Limburg is zeer tevreden met het geld voor de Limburgse monumenten. “We zien deze forse rijksbijdrage als een beloning voor de gezamenlijke inspanning van alle betrokken partijen om ons cultureel erfgoed te behouden voor toekomstige generaties. Het is een mooie aanvulling op de 35 miljoen euro die we deze coalitieperiode al in Limburgse monumenten investeren. Kennelijk is de minister gecharmeerd van onze aanpak, daar zijn we trots op. Tegelijkertijd blijven we bij het Rijk aandacht vragen voor grote restauratieopgaven. Zoals in het geval van Abdij Rolduc, waarbij we samenwerken met de gemeente Kerkrade..Aan deze abdij heeft minister Van Engelshoven in maart nog een bezoek gebracht in het kader van haar kennismaking met Limburg.”

Rijksbijdrage

Om in aanmerking te komen voor een landelijke bijdrage moeten rijksmonumenten aan enkele criteria voldoen. Aan de eigenaren van de gehonoreerde monumenten de taak om de aanvraag voor te bereiden. De rijksbijdrage bedraagt maximaal zeventig procent van de restauratiekosten.