Limburg staat op groen!

28 juni 2018

De Provincie Limburg brengt zoveel mogelijk partijen bijeen in LEKTA: de Limburgse Energie en Klimaat Transitie Aanpak. Dat is een alliantie waarin de duurzame krachten van Limburg samenkomen. Deze alliantie gaat samen aan de slag om de doelen uit het nieuwe Klimaatakkoord voortvarend op te pakken en elkaar aan die doelen te houden, op weg naar een CO2-neutraal Limburg. Gisterenavond, op woensdag 27 juni, werd LEKTA in een stampvolle Maaspoort in Venlo gelanceerd met een inspirerende keynote van Jan Rotmans (“hoe krijg ik mijn moeder mee”), hoogleraar Duurzaamheid en Transities.

Bedrijven, experts, burgerplatforums, lokale overheden en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisatie en scholen doen en denken mee. De beoogde en broodnodige transitie vraagt denkkracht vanuit onder andere economie, samenleving, milieu, onderwijs en onderzoek en ruimte. Het netwerk wordt gebruikt om van elkaar te leren, nieuwe initiatieven op te zetten en opschaling van geslaagde duurzame initiatieven te stimuleren.

Aanleiding

De mens wordt digitaler en onze levensstandaard is nooit eerder zo hoog geweest. Daardoor groeit wereldwijd onze vraag naar energie en daarmee de schaarste van fossiele brandstoffen. Traditionele energiebronnen en de netwerken die daarbij horen worden danig op de proef gesteld. De ruimte in Limburg is schaars en ons landschap is ons dierbaar, waardoor we worden uitgedaagd op een toekomstbestendige manier om te gaan met wat we hebben en hoe we dingen doen. We moeten veranderen. In de manier waarop we ons verplaatsen en waarop we onze woningen verwarmen. Maar vooral: in ons dagelijks denken en doen.

Waarom LEKTA?

Kersverse gedeputeerde Bob Ruers realiseert zich dat krachtenbundeling nodig is om Limburg in positie te brengen als provincie met torenhoge duurzame ambities: “Dat we graag willen, lijkt me duidelijk. Kijk maar naar het genereuze bod dat we aan het Kabinet gedaan hebben. We investeren vanuit Limburg samen met onze partners zeer fors in verduurzaming en de energietransitie. Misschien is het woord transitie ook niet voldoende en begint dit steeds meer te lijken op een revolutie. Een revolutie die gaat leiden tot een CO2-neutraal Limburg, vanuit de overtuiging dat we het met de huidige versie van onszelf, uiteindelijk écht niet gaan redden.”

Het klimaatakkoord van Parijs van 2015 was het startschot van een wereldwijde inspanning om de temperatuurstijging van de aarde onder de 2 graden te houden. In Nederland zitten we midden in onze eigen klimaatonderhandelingen. Daarvan worden de resultaten al heel snel verwacht.  Den Haag zet fors in op deze grote maatschappelijke opgave, maar het is de regio die de hoofdrol krijgt. Zo is er straks voor onze regio ook een Regionale Energie Strategie. Daarin staan afspraken over de regionale bijdrage aan de landelijke doelen op het gebied van elektriciteit en gebouwde omgeving. LEKTA vervult daarin voor Limburg een sleutelrol.

Organisaties, bedrijven, experts en lokale overheden die nog niet bij LEKTA aangesloten zijn, maar dat wel willen, kunnen zich bij de Provincie Limburg melden via energie@prvlimburg.nl


LEKTA afgetrapt

Rotmans en Ruers fietsen

Gedeputeerde Bob Ruers (derde van rechts) trapte gisteravond in theater de Maaspoort in Venlo LEKTA af. Jan Rotmans, hoogleraar Duurzaamheid en Transities, trapte met de gedeputeerde mee.