Huis voor de zorg omgedoopt tot Burgerkracht Limburg

12 juni 2018

Het Huis voor de Zorg is omgedoopt in ‘Burgerkracht Limburg’. Dit werd door gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen tijdens een netwerkdag over Burgerkracht in Limburg onthuld.

Marleen: “Ik ben trots op de omslag die het Huis voor de Zorg en haar medewerkers gemaakt hebben naar een platform van en voor mensen”. Daarmee werken zij aan een Limburg waar iedereen meedoet. En gebruik maakt van eigen kracht en zelfredzaamheid.

De organisatie is niet langer belangenbehartiger in de zorg, maar een opbouwwerkorganisatie die op de terreinen (arbeids)participatie, opvoeding, onderwijs en gezondheid burgers activeert en verbindt, nieuwe initiatieven ondersteunt en - in samenwerking met nieuwe partners - de ‘beweging van onderop’ aanjaagt.

Kijk voor meer informatie op www.burgerkrachtlimburg.nl