Benoeming en beëdiging gedeputeerde mr.dr. R.F. (Bob) Ruers

15 juni 2018

Tijdens de Statenvergadering van 15-6-2018 presenteerde de SP-fractie de heer Ruers als kandidaat voor de functie van gedeputeerde, als opvolger van gedeputeerde Prevoo die onlangs zijn ontslag aanbod als lid van het college van Gedeputeerde Staten.

De Commissie onderzoek geloofsbrieven rapporteerde aan Provinciale Staten dat er geen feiten en/of omstandigheden naar voren zijn gekomen die een beletsel zouden vormen voor de benoeming van de gepresenteerde kandidaat.
De aanwezige Statenleden stemden als volgt:  30 stemmen voor de heer Ruers, 6 stemmen voor Ron Meyer, 2 stemmen voor Riet de Wit, 2 stemmen voor Jan de Wit, 1 stem voor Edwin Bus, 1 stem voor Daan Prevoo en 2 stemmen waren ongeldig. Daarmee besloten Provinciale Staten de heer Ruers te benoemen tot lid van Gedeputeerde Staten.

De heer Ruers (1947), woonachtig in Sittard, aanvaardde zijn benoeming voor een voltijd functie en werd beëdigd door de heer Bovens, voorzitter van Provinciale Staten.