Beëdiging 4 Statenleden voor de SP-fractie in Provinciale Staten

15 juni 2018

Tijdens de Statenvergadering van 15-6-2018 werden 4 nieuwe Statenleden beëdigd. Dit als gevolg van het besluit van 27 april 2018 van een aantal leden van de SP-fractie om uit de fractie te stappen.

Het betreffen:

  • de heer A.G. (Tom) Baars, 49 jaar en woonachtig in Sittard, als opvolger van Statenlid Schilders;
  • de heer M. (Marc) Van Caldenberg, 31 jaar en woonachtig in Landgraaf, als opvolger van Statenlid Kusters;
  • de heer P.M.G. (Peter) Visser, 67 jaar en woonachtig in Schin op Geul, als opvolger van Statenlid Quaedflieg. De heer Visser was eerder al lid van Provinciale Staten, gedurende de Statenperiode 2007-2011 en in de huidige Statenperiode vanaf maart 2015 tot september 2017;
  • mevrouw G.A. (Angelique) Weingarten, 51 jaar en woonachtig in Venlo, als opvolger van Statenlid Schaminée. Ook mevrouw Weingarten maakte eerder deel uit van Provinciale Staten en wel van maart 2015 tot mei 2016.

Zoals gebruikelijk vond er voorafgaand aan de installatie onderzoek plaats naar de geloofsbrieven van de nieuw toe te laten Statenleden. De Commissie onderzoek geloofsbrieven adviseerde positief. De nieuwe Statenleden werden geïnstalleerd door de heer Bovens, voorzitter Provinciale Staten.
De heer Bovens sprak een dankwoord uit richting de vertrekkende Statenleden voor hun inzet in de afgelopen periode voor de provincie Limburg.