Van stad tot streek: editie Sittard

6 juli 2018

“De Provincie investeert samen met Limburgse gemeenten en andere partijen in aantrekkelijke steden en centra voor de inwoners en bezoekers van Limburg. Zodat het leven in Limburg nog beter wordt. We laten dan ook graag zien wat er tot nu toe is bereikt.”, zegt gedeputeerde Eric Geurts, verantwoordelijk voor Stedelijke Ontwikkeling. Deze film gaat over de stad Sittard, de stad van Toon Hermans. Maar Sittard is veel meer dan dat. Sittard is een stad die de geschiedenis combineert met nieuwe eigentijdse initiatieven, en Sittard is een prachtige historische kern met tal van bewaard gebleven monumenten.

Eigentijds en historisch

Zo wordt de voormalige apotheek van Timmers getoond, die momenteel is ingericht als restaurant met daarboven appartementen. Er zijn zoveel mogelijk oude elementen bewaard gebleven om op die manier een unieke sfeer neer te zetten. Daarnaast krijgt het Zuyd Innovation Lab aandacht in de video. Hier leren studenten hoe ondernemer te worden. Ook voeren studenten opdrachten uit voor middenstanders in het centrum. Het Zuyd Innovation Lab maakt onderdeel uit van het plan om de leegstand in de Steenweg aan te pakken en het staatbeeld te verfraaien. Een voorbeeld van monumentale vernieuwing is het plan om het ‘Kleesj’, het voormalige bisschoppelijke college aan de Parklaan, te verbouwen tot een luxueus hotel met negentig kamers. De Schootsvelden, het vestinggebied voor de stadswallen, is deels al opgeknapt en ingericht als park. In de 2e fase worden de historische grachten hersteld waarmee dit gebied tevens gaat dienen als waterbuffer. Tevens wordt verkend hoe de restanten van Fort Sanderbout voor het publiek toegankelijk gemaakt kunnen worden, zodat de historische vestigingstad maximaal zichtbaar wordt.

Een en ander maakt deel uit van het beleid van de Provincie om de economische en sociale structuur van de Limburgse steden te verbeteren. Provincie heeft voor deze ontwikkeling € 40 miljoen opzij gezet. Provincie Limburg legt de focus in deze coalitieperiode op zowel economische structuurversterking (bevordering van een kenniseconomie via campussen, kennisas, investeringen in MKB) als op sociale structuurversterking, die er onder meer voor moeten zorgen dat inwoners van Limburg deelnemen aan het arbeidsproces en meer zorg voor elkaar en voor hun omgeving op zich nemen. De vier steden Maastricht, Sittard, Heerlen en Venlo zijn uitgekozen vanwege inwoneraantallen en de sociale en economische betekenis mede vanwege hun ligging ten opzichte van de Limburgse campussen.

Provincie Limburg brengt met een aantal korte filmpjes in beeld hoe steden en gemeenten op dit moment in ontwikkeling zijn. Variërend van meer groen in de stad tot klassieke of monumentale gebouwen die een verrassende herbestemming krijgen; alles komt aan bod.