Subsidie voor modernisering Limburgse landbouwbedrijven

26 januari 2018

Limburgse boeren en tuinders kunnen tot een kwart miljoen euro via de Provincie Limburg krijgen voor bedrijfsmodernisering. De regeling wordt begin februari  opengesteld. Het geld komt voor de helft uit een Europees steunprogramma.

"We stellen wel voorwaarden", zegt landbouwgedeputeerde Hubert Mackus. We zetten in op maatschappelijk en duurzaam produceren. Dat wil zeggen:

dat de vernieuwing een bijdrage moet leveren aan bijvoorbeeld nieuwe verdienmodellen, beheersing van productierisico’s, kringloopsluiting, energie- en klimaatmaatregelen, dierenwelzijn en biodiversiteit."

De subsidie kan worden gebruikt voor fysieke investeringen, die nodig zijn voor innovaties of toepassingen hiervan in de bedrijfsvoering. De subsidie bedraagt minimaal € 20.000 maximaal € 250.000.

De selectie van aanvragen vindt plaats via een zogeheten tenderprocedure. Dit houdt in dat de aanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijke adviescommissie. De aanvragen kunnen vanaf maandag 5 februari 2018 tot en met 15 maart 2018 (17:00 uur) worden ingediend. Gedeputeerde Staten van Limburg nemen daarna een besluit op basis van dit advies.

De land- en tuinbouw is een belangrijke economische motor in Limburg. De sector is goed voor tienduizenden banen en genereert een omzet van bijna € 3 miljard jaarlijks. De Provincie Limburg steunt de agro sector om innovaties en modernisering van de bedrijven te versnellen.