Grens abstract maken biedt nieuwe kansen

23 januari 2018

Bedrijventerrein Europark tussen Maastricht en het Belgische Lanaken heeft last van het verschil in wetgeving in beide landen. Om de ontwikkeling van dit gebied te versnellen is stroomlijnen van milieuwetten nodig. Het abstract maken van de landgrens biedt mogelijkheden door een besluit  van de Benelux.

Op verzoek van Maastricht en Lanaken en de beide Limburgse provinciebesturen richtte het Benelux Secretariaat-Generaal met de zogeheten ALBERTKNOOP-partners en vertegenwoordigers van de Vlaamse en Nederlandse overheid een werkgroep op. Doel is vergunningsaanvragen in Nederlands en Belgisch Limburg gelijk te behandelen, ondanks de verschillen in de regelgeving. Onder meer met betrekking tot geluid.

Al snel bleek een eventuele aanpassing van 'Haagse' of 'Brusselse' wetgeving voor grensgebieden belangrijke bezwaren op te roepen. (Waar begint en eindigt het grensgebied? Waarom zou er ongelijke behandeling bestaan ten opzichte van niet-grensgebieden? enz.).

De werkgroep werkte toe naar een gezamenlijk model, dat abstractie maakt van de landsgrenzen. De partners in ALBERTKNOOP stemmen hierin toe. Het model is bovendien inpasbaar in de Nederlandse en Vlaamse regelgeving.

Via de Benelux  kan dit model in het hele gebied bindend worden vastgelegd. Overheden moeten voortaan dit model gebruiken bij het beoordelen van vergunningsaanvragen. In die situaties zullen ze elkaar informeren en overleggen, wat leidt tot een gezamenlijk advies aan het bestuur dat de vergunning moet verlenen. Hiermee wordt juridische zekerheid geboden aan bedrijven en aan burgers en omwonenden.

Foto ondertekening ALBERTKNOOP

Van links naar rechts: Wethouder Gert-Jan Krabbendam (Maastricht), Burgemeester Marino Keulen (Lanaken), Gedeputeerde Inge Moors (provincie Belgisch Limburg) en Gedeputeerde Hans Teunissen (provincie Nederlands Limburg).

De Benelux

De Benelux is een samenwerkingsverband van België, Nederland en Luxemburg en sinds 1958 een economische unie. De Benelux bevordert de samenwerking tussen overheden in grensregio’s om nationale en regionale regelingen op elkaar af te stemmen. De Benelux biedt ook de instrumenten om dergelijke grensoverschrijdende afspraken juridisch vast te leggen. Deze regeling in Maastricht en Lanaken kan ook als model fungeren voor vergelijkbare projecten voor samenwerking op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening in grensregio’s, waar ondanks diepgaande culturele overeenkomsten de verschillen in regelgeving vaak het scherpst zijn.