Oproep deelname klankbordgroep Trambaanfietsroute

23 januari 2018

Naar aanleiding van de bijeenkomst van maandag 22 januari 2018, waarin de raadsleden van de gemeenten Maastricht, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Vaals en de Statenleden van de Provincie Limburg zijn bijgepraat over de stand van zaken van het project Trambaanfietsroute, heb ik, gedeputeerde Eric Geurts, geconstateerd dat op dit moment een te grote afstand is tussen het project en de omgeving van het project.

Het is belangrijk dat er voldoende draagvlak komt voor dit project en daarom neem ik de suggestie die gisteren is gedaan - om een klankbordgroep in te richten met inwoners en belanghebbenden - ook over. In deze klankbordgroep moet het nut en de noodzaak van de trambaanfietsroute worden besproken en iedereen zijn mening kunnen brengen. Hoe de organisatie van de klankbordgroep(en) vorm krijgt, wordt de komende week besproken in de stuurgroep.

Tijdens de bijeenkomst zijn verschillende opmerkingen en verbeterpunten aangedragen door de aanwezige raadsleden. Ik zal de stuurgroep vragen om een werksessie te organiseren, zodat we samen naar de haalbaarheid van de suggesties kunnen kijken. Ook verwacht ik dat deze werksessies de betrokkenheid van de raadsleden bij het project zal vergroten.

Tevens ga ik op woensdag 7 maart 2018 vanaf 12.00 uur vanuit Maastricht naar Vaals over de bestaande delen en in de omgeving van de geplande trambaanfietsroute fietsen. Ik nodig voor- en tegenstanders uit om met mij samen de route te fietsen. Op deze wijze hoop ik een nog beter beeld te krijgen van de omgeving en de mogelijke discussiepunten en voordelen van de Trambaanfietsroute. Bent u geïnteresseerd? Stuur een e-mail naar e.geurts@prvlimburg.nl