Gedeputeerde Beurskens: Fors aantal nieuwe bedrijven in Limburg

25 januari 2018

Nagenoeg 100 bedrijven hebben zich in 2016 en 2017 op één van de Limburgse bedrijventerreinen gevestigd of hebben hun bestaande faciliteit uitgebreid. Hierbij ging het voor twee derde om MKB-bedrijven. Dit ging gepaard met investeringen met een verwachte waarde van zo’n 1,3 miljard euro en creëerde naar verwachting 7300 arbeidsplaatsen. In totaal vestigden deze bedrijven zich op een oppervlakte van ca. 200 hectares (gekocht, gehuurd of in erfpacht uitgegeven).

Dit heeft gedeputeerde Twan Beurskens van Economie en Kennisinfrastructuur op 25 januari 2017 bekend gemaakt. De cijfers geven de gebundelde inzet van de Limburgse acquisitiepartijen weer en zijn een optelsom van de resultaten van zeven grote Limburgse gemeenten (Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen, Roermond, Weert, Venlo en Venray), de Limburgse ontwikkelbedrijven, het Chemelot Industrial Park, LIOF en de Provincie Limburg. Sinds eind 2015 bundelen deze partijen hun acquisitie-inspanningen onder coördinatie van de Provincie Limburg en LIOF, om zo meer bedrijven binnen te kunnen halen.

Twan Beurskens is verheugd met deze cijfers. “Om maximaal resultaat uit acquisitie te halen moet afstemming plaatsvinden. De afgelopen jaren hebben we hier hard aan gewerkt.

De resultaten laten zien dat Limburg steeds meer in trek is bij investeerders.

Als je aanvullend aan deze informatie met betrekking tot onze bedrijventerreinen ook de resultaten van de vier kennisintensieve Brightlands-campussen meeneemt, die de afgelopen jaren eveneens hebben gezorgd voor honderden arbeidsplaatsen en miljoenen aan investeringen, zien we de robuuste staat van de Limburgse economie in 2018. Het is van belang te blijven werken aan ons vestigingsklimaat en, zeker nu de economie aantrekt, in te zetten op bedrijven die de meeste waarde toevoegen aan de provincie”.

Onderdeel van de gepubliceerde resultaten vormen de acquisitieresultaten van LIOF, uitvoeringsorganisatie van de Provincie Limburg en het Ministerie van EZK, en onder meer verantwoordelijk voor proactieve acquisitie van buitenlandse bedrijven binnen de sectoren logistiek en maakindustrie. Tys van Elk, directeur LIOF: “LIOF werkt enerzijds op nationaal en internationaal niveau samen met het Netherlands Foreign Investment Agency van de Rijksoverheid, anderzijds met de Limburgse acquisitiepartijen. Die verbinding en samenwerking heeft geleid tot deze fantastische resultaten. Ook over 2017 hebben wij weer aansprekende resultaten bereikt bij het aantrekken van buitenlandse bedrijven naar Limburg.”

Met de publicatie van deze cijfers kondigen zeven grote Limburgse gemeenten, LIOF en Provincie tevens aan dat het convenant Acquisitie in Limburg (dat in februari 2016 voor een periode van twee jaar werd afgesloten) wegens succes recent verlengd is tot en met 31 december 2020. Met ondertekening van het convenant spraken de partijen af om samen op te trekken bij het aantrekken van bedrijven om zo efficiënter en effectiever te werk te gaan. Ook namen ze gezamenlijk onder één vlag deel aan buitenlandse acquisitie-events zoals de Transport Logistic in München. De overige Limburgse gemeenten, die vanuit marktperspectief verhoudingsgewijs minder in beeld zijn bij acquisities, kunnen parallel aan het convenant altijd een individueel beroep doen op ondersteuning door het provinciebestuur. Daarnaast is er via de bij het convenant aangesloten gemeenten ook aandacht voor de belangen van de Limburgse regio’s.