Agrofood Limburg steunt MKB met geld en platform

30 januari 2018

De Provincie Limburg trekt 2,7 miljoen euro uit voor Agrofood Limburg, een nieuw programma om ondernemers in de agrofoodsector te ondersteunen. Het programma loopt drie jaar en moet uiteindelijk een platform opleveren waar ondernemers en onderwijsinstellingen kennis en ervaring delen. Ook wordt een ‘instrumentenkoffer’ opgezet om innovatieve ideeën daadwerkelijk uit te voeren en komt er een Servicepunt voor vragen en hulp. Industriebank LIOF gaat Agrofood Limburg uitvoeren.

Het programma Agrofood Limburg sluit aan bij het provinciaal landbouwbeleid dat inzet op nieuwe verdienmodellen, technologische innovaties en nieuwe producten.

We denken dan aan future farming, veilige en gezonde voeding duurzame productiemethoden”

zegt deputeerde Hubert Mackus, verantwoordelijk voor landbouw. “We leggen de uitvoering bij LIOF, omdat hun mensen met veel succes de projecten LimburgMakers en LimburgLogistiek in de markt hebben gezet. Het gaat grofweg om dezelfde instrumenten. Hieruit zijn veel innovaties voortgekomen met daarbij behorende nieuwe werkgelegenheid. Met Agrofood Limburg wordt ongeveer dezelfde route gevolgd.”

Totale keten

Limburg Agrofood richt zich op de MKB’ers in de totale agrofoodketen. Primaire doel is het verbinden van de ondernemers onderling en met kennis- en onderwijsinstellingen. Over drie jaar moet er een AgroFoodCommunity (AFC) gevormd zijn, bestaande uit agrofoodbedrijven, ondersteunende bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen, overheden, belangbehartigers en intermediairs. De partijen delen kennis en informatie, onder meer tijdens diverse grote en kleine evenementen. Tweede doel is het vullen van een ‘instrumentenkoffer’; een set van ondersteunende instrumenten om een onderneming financieel te ondersteunen bij het uitwerken van een idee en het naar de markt brengen van een innovatief product, proces, dienst, bedrijfs-  of verdienmodel. Tenslotte komt er een servicepunt waar ondernemers direct advies kunnen krijgen van een businessdeveloper van LIOF op het vlak van financieringsmogelijkheden en andere ondersteunende (Europese) programma’s.

5,4 miljoen

De Provincie en LIOF zetten in op het begeleiden, ontwikkelen en financieel ondersteunen van 90 ideeën in drie jaar tijd. In totaal is hiermee een bedrag gemoeid van 5,4 miljoen euro, inclusief de investeringen van de ondernemers zelf.

Aan het einde van de looptijd zullen ten minste 300 unieke ondernemingen uit deze doelgroep aan het programma verbonden zijn, verwacht Hubert Mackus. Als deelnemer aan AgroFoodCommunity en/of als gebruiker van één van de instrumenten uit het instrumentenkoffer.”