Subsidie voor restauratie monumentale Hoeve de Bek

6 februari 2018

De Provincie Limburg heeft een subsidie van € 274.417 beschikbaar gesteld voor de restauratie van Hoeve de Bek in Gulpen. Deze monumentale boerderij zal na de restauratie verschillende functies krijgen. De hoeve zal straks een woonhuis, mantelzorgwoning, Bed & Breakfast en de mogelijkheid tot het hobbymatig houden van paarden herbergen. Door de restauratie blijft de cultuurhistorische waarde van Hoeve de Bek voor Limburg behouden. Bovendien krijgt de hoeve straks, door de nieuwe invulling van het gebouw, een duurzame maatschappelijke en toeristische functie.

De provinciale subsidie is toegekend in het kader van de regeling Nationale Monumenten 2017-2018. Hoeve de Bek is een Rijksmonument waarvoor na uitvoerig onderzoek een restauratie noodzakelijk bleek. In een eerder stadium heeft de gemeente Gulpen-Wittem al een omgevingsvergunning verleend voor de geplande werkzaamheden.

Gebiedsontwikkelingsplan Gulperberg

De ontwikkelingen rondom Hoeve de Bek en de bijbehorende 48 hectare grond zijn voor de Provincie Limburg en de gemeente Gulpen-Wittem reden geweest om naar het totale gebied te kijken. Hieruit is het project Gebiedsonwikkelingsplan Gulperberg voorgekomen. Stichting Ark Natuurontwikkeling heeft Hoeve de Bek en het bijbehorende grondareaal aangekocht. De gronden zijn pachtvrij gemaakt door de familie Schuurman. Vervolgende heeft familie Schuurman het pand en circa 6 hectare grond aangekocht. Deze subsidie zorgt ervoor dat zij kunnen starten met de renovatie van Hoeve de Bek.

Renovatie

De verleende subsidie zal worden gebruikt voor het herstel van de gevels, daken en openingen, voor stuc- en schilderwerk en voor de restauratie van het bakhuis. Voor het laatste onderdeel heeft de gemeente Gulpen-Wittem ook 25.000 euro meegefinancierd. Het project loopt van 1 april 2018 tot en met 1 mei 2019. De restauratie van Hoeve de Bek is aangemerkt als Restauratie-opleidingsproject (ROP). Dit betekent dat dit project een leerwerk- of stageplek wordt voor vaklieden-in-opleiding.

Regeling Regionale Monumenten

De regeling Restauratie Monumenten 2017-2018 die van toepassing is op Hoeve de Bek is bedoeld voor Rijksmonumenten of gemeentelijke monumenten met een urgente restauratie-opgave. De noodzaak voor een restauratie moet blijken uit het inspectierapport van Stichting Monumentenwacht Limburg. Monumenten die in aanmerking komen voor subsidie zijn agrarische gebouwen, kloosters, molens, kastelen, kerken of industriële complexen, die in de provincie Limburg liggen. Het monument moet na voltooiing van de restauratie, een duurzame economische, toeristische en/of maatschappelijke functie hebben. De subsidieregeling Nationale Monumenten is gestart op 1 november 2017 en loopt nog tot 1 november van dit jaar.

Foto: Al Rekko
Foto: Al Rekko