Rijnlandlezing 2018 in het teken van duurzaamheid en barmhartigheid als opdracht voor overheid en samenleving

21 februari 2018

Donderdag 31 mei wordt door de Provincie Limburg de 3e Rijnlandlezing in het Gouvernement aan de Maas georganiseerd. Deze editie, waaraan wordt meegewerkt door de organisatie van Heiligdomsvaart Maastricht, heeft als titel: ‘Doe goed; duurzaamheid en barmhartigheid als opdracht voor overheid en samenleving’. Spreker vanuit de wereldlijke invalshoek is ZKH Prins Jaime de Bourbon de Parme, ambassadeur bij de Heilige Stoel voor het Koninkrijk der Nederlanden. Spreker vanuit de kerkelijke invalshoek is de uit Limburg afkomstige Mgr. Bert van Megen, pauselijk nuntius in Zuid Soedan en Eritrea.

De titel ‘Doe goed; duurzaamheid en barmhartigheid als opdracht voor overheid en samenleving’, past in de traditie van de Rijnlandlezingen, waarbij de maatschappelijke dialoog in Limburg rondom het Rijnlands model wordt gevitaliseerd door inspirerende lezingen. Gouverneur Theo Bovens: ”In deze tijd van globalisering, mondiale transitieopgaven en veranderende welvaartspatronen is het belangrijk om in onze provincie de maatschappelijke dialoog en het debat over het Rijnlands denken voort te zetten”.

Naast de genodigden uit een breed spectrum van de Limburgse samenleving, is er beperkt plaats voor zo’n 50 tot 60 geïnteresseerden. Hiervoor kan belangstelling worden getoond bij het secretariaat van de Heiligdomsvaart; secretariaat@heiligdomsvaartmaastricht.nl

De Heiligdomsvaart Maastricht zal de Rijnlandlezing integreren in het dagprogramma van hun ‘Limburgdag’ die op 31 mei plaatsvindt.

De eerste Rijnlandlezing vond plaats op 12 september 2011 in het Theater aan het Vrijthof, Maastricht, ter gelegenheid van het afscheid van oud-gouverneur Léon Frissen, tevens initiatiefnemer van de serie Rijnlandlezingen. Sprekers waren de toenmalige minister-president van Luxemburg, Jean-Claude Juncker, en oud-gouverneur Léon Frissen zelf. De tweede Rijnlandlezing hield de Beierse monnik Anselm Grün, Benedictijn, op 15 mei 2014 in het Gouvernement aan de Maas. De boodschap van Grün werd in een inspirerend co-referaat onderstreept door de Beeselse burgemeester Petra Dassen-Housen.