Provinciale steun projecten Kessel en Panningen

1 februari 2018

De Provincie Limburg ondersteunt twee projecten in de gemeente Peel en Maas met in totaal € 850.000. Een half miljoen is bestemd voor het project Maasboulevard in Kessel, daarnaast gaat 3,5 ton naar het verder opknappen van het centrum van Panningen en de aanpak van winkelleegstand in deze kern.

Het project Maasboulevard in Kessel voorziet in de herinrichting tussen het havenplateau (huidige loswal) en de weg naar de markt (ter hoogte van de Neerhof). Het havenplateau wordt een ‘onthaalplein’ voor toeristische bezoekers, watersporters en de inwoners zelf. Bij kasteel De Keverberg worden trappen aangelegd die dienen als een soort ’Maastribune’. Het tussenliggende gebied krijgt een upgrade en krijgt zo meer het uiterlijk van een boulevard.

Toerisme
In totaal is met het plan één miljoen euro gemoeid.

Een mooi project dat breed gedragen wordt in Kessel", aldus gedeputeerde Eric Geurts, verantwoordelijk voor Toerisme.

“Bedacht door het Dorps Overleg en in onze ogen van groot belang voor de verdere ontwikkeling van het toerisme in deze regio. Het plan past ook in het Actieplan Waterrecreatie Midden- en Noord-Limburg. We zijn hier blij mee.”

Opwaardering openbare ruimte
In de kern Panningen liggen plannen voor de aanpak van het terrein rond het gemeentehuis. Het gebied - inclusief park - krijgt een betere uitstraling, de parkeervoorzieningen t.b.v. het winkelcentrum worden verbeterd en de verbinding met het centrum wordt verder opgewaardeerd door extra groen. Hieraan wil de provincie drie ton meebetalen uit middelen voor stedelijke ontwikkeling. “Panningen heeft een gevarieerd en interessant winkelaanbod”, zegt Eric Geurts. “Maar de relatie tussen sommige gebieden is nog onvoldoende en het parkeren kan verder geoptimaliseerd worden; dit ondersteunen we graag.”

Winkelleegstand
Ook is geld beschikbaar gesteld voor de aanpak van de winkelleegstand in Panningen.

Panningen is een kern met een bovenregionale functie", aldus gedeputeerde Hans Teunissen van Ruimtelijke Ordening.

“Gemeente en winkeliers zijn erg actief in het bestrijden en voorkomen van winkelleegstand met een eigen en opvallend centrummanagement. Deze succesvolle aanpak ondersteunen wij van harte, ook om de ervaringen die daarmee worden opgedaan onder de aandacht te brengen van gemeenten en ondernemers in soortgelijke kernen.” Dit gebeurt onder de vlag van ‘Thuis in Panningen’. Leegstaande locaties buiten het centrum worden uit de markt genomen ter versterking van een compact centrum. Daarnaast worden ondernemers begeleid en ondersteund; scholen, jongeren, ouderen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden actief betrokken bij de verdere ontwikkeling van het centrum.


SO Peel en Maas-Panningen 1 feb 2018

Gedeputeerde Eric Geurts houdt een korte toespraak in het centrum van Panningen.