Nieuw platform voor Atletiek en Running

8 februari 2018

Atletiek/running is een van de meest beoefende sporten in Limburg. Ter ondersteuning van deze sporttak is de Stichting Platform Atletiek en Running Limburg opgericht. Op 14 maart 2018 vindt de aftrapbijeenkomst plaats. Sportorganisaties gaan intensief samenwerking om de sporttak te versterken.

Speerpunten

Het Platform Atletiek en Running Limburg heeft in overleg met de betrokken sportorganisaties een meerjarenbeleidsplan en werkplan voor 2018 opgesteld. Speerpunten in deze plannen zijn onder meer:

  • Ondersteuning van verschillende activiteiten en evenementen in Limburg.
  • Promotie van de Limburgse atletiek in het algemeen.
  • Het op inhoud en geldelijk beoordelen en monitoren van subsidieaanvragen voor evenementen, breedtesport, talentontwikkeling en topsport.
  • Het adviseren van de Provincie over vooraanstaande onderwerpen in de sport.

Arno Deckers, voorzitter van het Platform: “Het Platform Atletiek en Running wil Limburgers op deskundige wijze stimuleren om hun persoonlijke doelen te behalen bij het beoefenen van recreatieve en prestatieve vormen van atletiek. De bijdrage van de Provincie Limburg zorgt ervoor dat we de eerste stappen in het realiseren van onze missie kunnen zetten.”

Breedtesport en topsport

Het platform wil de breedtesport verder ontwikkelen, stimuleren en faciliteren, met aandacht voor recreatieve hardlopers. Hardlopen, maar vooral gezond bewegen, is een breedtesport geworden. Hierbij overheerst het aandeel van de recreatieve sporters. Het platform gaat daarom samenwerken met de Atletiekunie, het Huis voor de Sport, Topsport Limburg, evenementenorganisaties en atletiekverenigingen. Daarbij moet ook plaats zijn voor varianten zoals trail-, fun-, survival-, mud- en obstacleruns en bootcamps. Ook komt er aandacht voor sportief wandelen; een tak van sport die wordt ondersteund door de Atletiekunie en die door steeds meer mensen wordt beoefend.

Het platform zet zich ook in om scouting, talentontwikkeling en begeleiding van topsporters te verbeteren. Het is van belang dat verenigingen elkaar vinden in het ontwikkelen en stimuleren van talenten. Het platform wil daarom, in samenwerking met de Atletiekunie, NOC-NSF, Huis voor de Sport en Topsport Limburg, programma’s ontwikkelen die talenten opsporen en verder begeleiden. Om Limburgse talenten en topsporters kennis te laten maken met de nationale en internationale atletiek, is het daarnaast van belang om (grote) evenementen in Limburg te organiseren.

Evenementen

Evenementen zetten Limburg op de (inter-)nationale kaart en zijn een uithangbord voor Limburg. Ook brengen ze breedtesporters, talenten én topsporters samen. De Roermond City Run, Parelloop, Abdijcross, Venloop en Maastrichts Mooiste zijn de evenementen die dit jaar worden ondersteund. Uiterlijk eind 2018 zal het Platform nieuwe, heldere criteria hebben ontwikkeld, voor aanvragen voor de ondersteuning van evenementen die in 2019 gaan plaatsvinden. Die criteria zijn er nu nog niet. Het platform streeft naar gezonde begrotingen, maar wil ook nieuwe initiatieven ondersteunen die vormgeven aan de doelstellingen van het werkplan.

Bijdrage Provincie

De Provincie Limburg werkt sinds 2018 via sporttakplatforms met als doel om de verantwoordelijkheid voor de te maken keuzes in het sportbeleid zo veel mogelijk bij de sportwereld zelf te leggen. Stichting Platform Atletiek en Running Limburg is een van die sporttakplatforms. De Provincie stelt 103.289 euro beschikbaar aan dit platform ter ondersteuning van de evenementen en activiteiten op het gebied van atletiek en running in Limburg.