Limburgse maatschappelijke organisaties kunnen verder verduurzamen

12 december 2018

Gedeputeerde Eric Geurts is verantwoordelijk voor de portefeuille Energie en Duurzaamheid: “Met deze extra middelen willen we er als provincie voor zorgen dat de energierekening van verenigingen, scholen en sportclubs flink omlaag gaat. Wat ze verdienen met deze besparing kunnen ze mooi investeren in hun activiteiten. Zo gaat iedereen erop vooruit en dragen we samen een steentje bij aan een schonere leefomgeving.”

Aanvragen tot nu toe

Het afgelopen jaar hebben zo’n 130 organisaties gebruik gemaakt van de regeling. Nog eens 30 subsidieaanvragen staan op dit moment ‘in de wacht’ omdat de subsidiepot leeg was. Maar ook zij kunnen met deze nieuwe impuls in aanmerking komen voor een bijdrage aan de verduurzaming van hun accommodatie.

Voor wie en wat?

De subsidieregeling ‘Duurzame maatschappelijke organisaties’ voorziet in een subsidie van 25% van de duurzaamheidsinvestering, met een maximum van € 25.000 per accommodatie of gemeenschapshuis. De aanvraag kan worden ingediend door (school)besturen, verenigingen, stichtingen, coöperaties en gemeenten die een accommodatie of gemeenschapshuis beheren. Die accommodatie moet bestemd en in gebruik zijn voor een school of voor sport- of vrijetijdsactiviteiten.