Limburg is begonnen aan energie-neutrale toekomst

20 december 2018

Limburg maakt een voortvarende start met de energietransitie. Dat blijkt uit de nota ‘Energiek naar de toekomst’ die de Provincie Limburg vandaag presenteert. In de nota worden de contouren geschetst waarbinnen het nieuwe energielandschap de komende jaren gestalte krijgt, op weg naar een CO2-neutrale regio in 2050. Dat klinkt ver weg, maar het werken aan die toekomst is wel degelijk nu al begonnen. Met concrete projecten om energie te besparen, steeds duurzamer op te wekken en in de nabije toekomst ook op te kunnen slaan om tijden van schaarste te kunnen overbruggen. Waarbij iedereen meedoet en mee kan profiteren: de opbrengsten van onze inspanningen blijven in Limburg, bij de Limburgers.

Samen met haar partners kiest de Provincie voor een integrale aanpak, die energie koppelt aan industrie, mobiliteit, landbouw en de gebouwde omgeving. Hiermee positioneert de regio zich als koploper, zodat we niet alleen de uitdagingen in CO2-reductie succesvol kunnen aangaan, maar we gezamenlijk profiteren van de maatschappelijke en economische opbrengsten en kansen van de energietransitie.

Initiatieven en succesvolle voorbeelden zijn er in Limburg al volop. Denk bijvoorbeeld aan de breed gedragen wind-initiatieven in Midden-Limburg, En aan het Groene Net in Sittard-Geleen, de warmtenetten in onder andere Heerlen en Maastricht. Dat kunnen we groter maken en nog slimmer toepassen.

Houvast en afspraken

De gepresenteerde integrale aanpak geeft Limburg houvast in de realisatie van doelstellingen die landelijk in het kader van het Klimaatakkoord worden afgesproken. En ruimte om daarnaast eigen accenten te zetten en meer te doen, voor de regio en voor Nederland. “Vanuit het Klimaatakkoord worden in Limburg twee Regionale Energie Strategieën opgesteld: eentje voor Noord- en Midden-Limburg en een versie voor Zuid-Limburg”, vertelt gedeputeerde Eric Geurts. “De Provincie neemt het initiatief om telkens in periode van vier jaar afspraken te maken met partners, zoals gemeenten, industrie en belangenorganisaties. Om samen doelen te  blijven aanscherpen en te sturen op de daadwerkelijke korte termijnresultaten. Met daarbij scherp oog voor nieuwe technologieën die gaandeweg beschikbaar zullen komen en ons gaan helpen om te blijven versnellen. Want één ding staat vast: als we alleen maar focussen op technieken die we vandaag da dag beschikbaar hebben, dan gaan we het niet redden om in 2050 C02-neutraal te zijn. Dan zouden we onze provincie moeten volbouwen met windturbines en bijvoorbeeld industrieën moeten stilleggen. En dat gaan we natuurlijk niet doen. Daarom stuurt de Provincie Limburg op slimme combinaties tussen vandaag doen wat vandaag kan en intussen bedenken wat morgen mogelijk wordt. Korte termijnresultaten en lange termijnperspectieven.”

Wat is LEKTA?

De Provincie brengt alle activiteiten rond de energietransitie samen onder de noemer LEKTA: de Limburgse Energie en Klimaat Transitie Aanpak. Geurts: “LEKTA is de paraplu waaronder we de verbouwing van de samenleving gestalte gaan geven. Want dat is waar we het echt over hebben: een verbouwing. Zoals we dat in Limburg trouwens al eerder hebben gedaan: we moeten onszelf als het ware opnieuw uitvinden. Bijvoorbeeld door heel anders te kijken naar hoe we onze huizen verwarmen en hoe de industrie warmte kan inzetten voor haar processen. Steeds minder aardgas, steeds meer groene gasvarianten en slim gebruik van restwarmte en aardwarmte. Gebruik maken van wat we nu al weten en kunnen en dat blijven innoveren. Net zoals we dat rond Chemelot gaan doen, waar de fikse ambitie is geformuleerd om het eerste CO2-neutrale chemiepark ter wereld te worden: de bakermat van de groene chemie. Stel je eens voor wat dat ook voor kansen biedt in termen van toekomstige werkgelegenheid. Dat is geen toekomstmuziek, maar iets waar nu al aan wordt gewerkt. Kijk naar de recente aankondiging van het Brightlands Sustainable Technology Center op de campus bij Chemelot. Daar gaat die transitie mede gestalte krijgen. Ook weer een voorbeeld van hoe partijen zich in Limburg rond de verduurzaming verenigen."


Iedereen doet mee

De verbouwing van de samenleving kan alleen succesvol zijn als op alle aspecten ervan integraal regie wordt gevoerd en de regio komt tot echte samenwerking. Geurts: “Wij zijn de eerste generatie die klimaatverandering niet meer kan ontkennen en de laatste generatie die er daadwerkelijk iets aan kan doen. Het is écht tijd voor actie. Waarbij de lasten en de lusten evenwichtig moeten verdelen. We moeten rekening houden met de ruimtelijke impact van nieuwe energie-oplossingen: we gaan van een aantal grote energiecentrales naar talloze plekken waar energie duurzaam lokaal wordt opgewekt en straks ook wordt opgeslagen. Gekoppeld aan een slimme infrastructuur die elektriciteit en warmte op het juiste moment naar de juiste plekken brengt. Naar bedrijven en huizen, maar ook naar elektrische auto’s bijvoorbeeld. En vanuit de accu’s van die auto’s weer terug naar woningen als dat nodig is. Zo raakt de energietransitie mobiliteit, bijvoorbeeld. Zoals het ook de landbouw raakt en de gebouwde omgeving. Die alomvattende omslag kost geld, maar gaat ook geld opleveren. En wij willen dat iedereen in Limburg daarvan kan profiteren. Wie bijvoorbeeld de impact ervaart van een windpark of een zonneweide in de nabijheid, moet ook delen in de opbrengst, in energie en in geld. Door te kunnen participeren in een coöperatie bijvoorbeeld, waarvan we nu al goede voorbeelden in onze regio zien ontstaan. Delen is het sleutelwoord. Zo wordt de energietransitie iets van ons allemaal samen.”

De nota ‘Energiek naar de toekomst’ wordt vandaag aan Provinciale Staten aangeboden. Op 18 januari van het volgend jaar staat het stuk aldaar op de agenda ter bespreking.

De nota kunt u hiernaast downloaden.