Nieuwe locatie Arriva Nextbike bij Gouvernement Limburg in gebruik genomen

23 april 2018

Maandag 23 april namen gedeputeerden Hubert Mackus (Openbaar vervoer), Eric Geurts (Mobiliteit, Fiets) en Arriva-regiodirecteur Patrice van Bergen officieel het achtste Arriva Nextbike station in de stad Maastricht in gebruik. Deze locatie ligt bij het Gouvernement Limburg en is naast regulier gebruik - voor inwoners van en bezoekers aan de stad - ook bedoeld voor gebruik door alle medewerkers van de Provincie. In totaal beschikt de stad nu over acht locaties waar men 90 Arriva Nextbikes kan lenen en terug zetten. De Provincie hoopt dat andere werkgevers in Maastricht volgen en een samenwerking met Arriva Nextbike aangaan.

In het voorjaar van 2017 startte Arriva Nextbike met zeven locaties en tachtig fietsen in de stad Maastricht. De deelfietsen functioneren als een aanvullend mobiliteitsconcept, ter versterking en aanvulling van het openbaar vervoer in Maastricht. Het fietsdeelsysteem is voor iedereen toegankelijk. De ambitie was van meet af aan om het aantal stations en ook het aantal beschikbare Arriva Nextbikes te laten groeien. Met de locatie bij het Gouvernement, waar ook de medewerkers van de Provincie Limburg een specifieke gebruikersgroep zijn, wordt daar nu een stap in gezet.

Abonnement voor medewerkers van de Provincie

De Arriva Nextbikes zoals die nu bij het Gouvernement beschikbaar zijn kunnen geleend worden door incidentele gebruikers zoals reizigers en bezoekers aan de stad, maar ook door alle medewerkers van de Provincie. De provinciemedewerkers krijgen allemaal beschikking over een zogenaamd Free for All abonnement voor de komende twee jaar. Dat betekent dat medewerkers van de Provincie Limburg het eerste half uur gratis gebruik maken van de Arriva Nextbike. Doel is vooral om de fietsen voor korte ritten te gebruiken.
Het abonnementsgeld dat daarmee gemoeid is heeft de Provincie, evenals de kosten voor de plaatsing van het station, geïnvesteerd omdat zij het belangrijk vindt om duurzaam reizen, en reizen met het OV te promoten onder haar medewerkers. Daarnaast is fietsen gezond en levert het een bijdrage aan de vitaliteit van medewerkers én verminderd autogebruik voor korte afstanden. De medewerker kan nu met behulp van de inzet van de Nextbike-app voor een verplaatsing in de stad een fiets lenen én terugbrengen bij één van de acht fietslocaties verspreid over de stad.

Werkwijze en tarieven

Het huren van een deelfiets is eenvoudig en laagdrempelig en gaat onder andere via een mobiele applicatie. Deze Nextbike-app is voor iedereen gratis te downloaden. Via een abonnement betaalt de reiziger een vaste prijs per jaar of maand en krijgt daarmee recht op ongelimiteerd gratis gebruik van een fiets tot dertig minuten per rit. Bij langer gebruik geldt een oplopend tarief per dertig minuten. Ook is het mogelijk om zonder abonnement gebruik te maken van het Arriva Nextbike fietsdeelsysteem.

Nextbike

Nextbike is met 40.000 fietsen in 25 landen wereldwijd een toonaangevende aanbieder van fietsdeelsystemen.


045 Opening Arriva Nextbike station_Eric_Patrice_Hubert

Eric Geurts (Mobiliteit, Fiets), Patrice van Bergen (Arriva) en Hubert Mackus (OV) openden het Arriva Nextbike Station per fiets.