Gedeputeerde Staten betreuren ontslag gedeputeerde Daan Prevoo

27 april 2018

Het College van Gedeputeerde Staten heeft vernomen van het vertrek van vijf van de acht SP-leden uit de fractie in het Limburgs Parlement, evenals de consequenties die Gedeputeerde Daan Prevoo hieraan verbonden heeft.

Gedeputeerde Prevoo heeft vanmiddag zijn ontslag ingediend naar aanleiding van het vertrek van de meerderheid in zijn fractie.

Gedeputeerde Staten respecteren zijn besluit maar betreuren dit. Het college van Gedeputeerde Staten zal binnen afzienbare tijd bezien wat de consequenties hiervan worden en wat deze stappen voor de werkzaamheden betekenen.