Bijzonderheden uit vergadering Provinciale Staten

20 april 2018

De Statenvergadering van 19 april 2018 stond in het teken van het afscheid nemen van gedeputeerde Beurskens, de installatie van diens opvolger de heer Van den Akker en de installatie van het nieuwe Statenlid voor de VVD, de heer Lodewijks.

Bij aanvang van de vergadering werd stilgestaan bij het overlijden op 31 maart jl. van de heer Gudde, oud-Griffier van de Provincie Limburg in de periode 1979-1992.

Afscheid gedeputeerde A.M.G. (Twan) Beurskens

Afscheid werd genomen van gedeputeerde Beurskens die recent zijn ontslag indiende in verband met het aanvaarden van de functie van gemeentesecretaris in de gemeente Venlo.
Zowel de voorzitter van Provinciale Staten, de heer Bovens, collega gedeputeerde Koopmans en VVD-fractiegenoot Van den Akker spraken een dankwoord uit richting de heer Beurskens en benoemden en roemden zijn inzet voor de provincie Limburg en de vele mooie resultaten die hij als gedeputeerde in de afgelopen 5 1/2 jaar bereikte of in gang zette.

Benoeming en beëdiging gedeputeerde J.P. (Joost) Van den Akker LLM MA

De VVD-fractie presenteerde de heer Van den Akker als kandidaat voor de functie van gedeputeerde.
De Commissie onderzoek geloofsbrieven rapporteerde aan Provinciale Staten dat er geen feiten en/of omstandigheden naar voren zijn gekomen die een beletsel zouden vormen voor de benoeming van de gepresenteerde kandidaat.

De aanwezige Statenleden stemden als volgt: 27 stemmen voor de heer Van den Akker, 3 stemmen voor de heer Kuntzelaers, 2 stemmen voor mevrouw Hermans en 3 stemmen waren ongeldig. Daarmee besloten Provinciale Staten de heer Van den Akker te benoemen tot lid van Gedeputeerde Staten.

De heer Van den Akker, 33 jaar en woonachtig in Maastricht, aanvaardde zijn benoeming en werd beëdigd door de heer Bovens, voorzitter van Provinciale Staten. De benoeming gaat in per 20 april 2018.

Als gevolg van zijn benoeming tot gedeputeerde eindigt na ruim 7 jaar het Statenlidmaatschap van de heer Van den Akker. De heer Bovens dankte de heer Van den Akker voor zijn inzet en getoonde daadkracht voor Limburg en de Limburgers.

Beëdiging Statenlid drs. A.J.V.C. (Dries) Lodewijks

De heer Lodewijks is de opvolger van de heer Van den Akker die tijdens de Statenvergadering benoemd werd tot lid van het college van Gedeputeerde Staten.
Zoals gebruikelijk vond er voorafgaand aan de beëdiging door de Commissie van geloofsbrieven een onderzoek plaats naar de geloofsbrieven van het nieuw toe te laten Statenlid. De commissie adviseerde positief.

De heer Lodewijks is 55 jaar en woonachtig in Heerlen.

Omvorming Stichting Euregio Maas-Rijn in een EGTS

Provinciale Staten gingen kkoord met de omvorming van de Stichting Euregio Maas-Rijn in een Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS). Met deze omvorming worden Provinciale Staten als medebesluitvormer meer betrokken bij de euregionale samenwerking.

De Statenvergadering is (per spreker/per agendapunt) terug te zien.