Benoeming en beëdiging gedeputeerde J.P. (Joost) van den Akker LLM MA

19 april 2018

Nadat afscheid was genomen van gedeputeerde Beurskens tijdens de Statenvergadering van 19 april, presenteerde de VVD-fractie de heer Van den Akker als zijn opvolger.

De Commissie onderzoek geloofsbrieven rapporteerde aan Provinciale Staten dat er geen feiten en/of omstandigheden naar voren zijn gekomen die een beletsel zouden vormen voor de benoeming van de gepresenteerde kandidaat.
De aanwezige Statenleden stemden als volgt: 27 stemmen op de heer Van den Akker, 3 stemmen op de heer Kuntzelaers, 2 stemmen op mevrouw Hermans en 3 stemmen ongeldig. Daarmee besloten Provinciale Staten de heer Van den Akker te benoemen tot lid van Gedeputeerde Staten.

De heer Van den Akker, 33 jaar en woonachtig in Maastricht, aanvaardde zijn benoeming en werd beëdigd door de heer Bovens, voorzitter van Provinciale Staten. De benoeming gaat in per 20 april 2018.

Als gevolg van zijn benoeming tot gedeputeerde eindigt na ruim 7 jaar het Statenlidmaatschap van de heer Van den Akker. De heer Bovens dankte de heer Van den Akker voor zijn inzet en getoonde daadkracht voor Limburg en de Limburgers.