Beëdiging Statenlid drs. A.J.V.C. (Dries) Lodewijks

19 april 2018

Tijdens de Statenvergadering van 19 april 2018 werd de heer Lodewijks beëdigd als Statenlid voor de VVD-fractie.

De heer Lodewijks is de opvolger van de heer Van den Akker die tijdens de Statenvergadering benoemd werd tot lid van het college van Gedeputeerde Staten.
Zoals gebruikelijk vond er voorafgaand aan de beëdiging door de Commissie van geloofsbrieven een onderzoek plaats naar de geloofsbrieven van het nieuw toe te laten Statenlid. De commissie adviseerde positief.
De heer Lodewijks is 55 jaar en woonachtig in Heerlen.