Afscheid gedeputeerde A.M.G. (Twan) Beurskens

19 april 2018

Tijdens de Statenvergadering van 19 april 2018 nam het Limburgs Parlement afscheid van gedeputeerde Beurskens die recent zijn ontslag indiende in verband met het aanvaarden van de functie van gemeentesecretaris in de gemeente Venlo.

De heer Beurskens vervulde het ambt van gedeputeerde sinds 12 oktober 2012.
Zowel de voorzitter van Provinciale Staten, de heer Bovens, collega gedeputeerde Koopmans en VVD-fractiegenoot Van den Akker spraken een dankwoord uit richting de heer Beurskens en benoemden en roemden zijn inzet voor de provincie Limburg en de vele mooie resultaten die hij als gedeputeerde in de afgelopen 5 1/2 jaar bereikte of in gang zette, of zoals gedeputeerde Koopmans het uitdrukte ‘hij heeft Limburg beter gemaakt’.