Verbetering verkeersveiligheid school-thuis routes in Sibbe en Houthem-St. Gerlach

6 september 2017

De verkeersveiligheid voor scholieren is op twee school-thuis routes in Valkenburg aan de Geul verbeterd. Het gaat om de routes van scholieren van de basisschool in Sibbe en in Houthem-St. Gerlach. Veel (jonge) fietsers maken gebruik van deze routes. Het doel van de maatregelen is om de fietser een duidelijke plaats op de weg te geven. De maatregelen werken attentie-verhogend en zorgen voor een lagere rijsnelheid van het autoverkeer.

School-thuis route basisschool St. Gerlach

Op de rijbaan van de Onderstestraat en een gedeelte van de Geulhemmerweg zijn brede suggestiestroken aangelegd in rood asfalt. Ook het trottoir langs de Onderstestraat is vernieuwd.

School-thuis route basisschool Heilig Hart inSibbe

Ook op de rijbaan van de Bemelerweg zijn rode fietssuggestiestroken aangelegd. Tevens zijn er kantstroken (bermverharding) aangebracht. Op het kruispunt Kenkersweg-Bemelerweg is een geleider geplaatst. Op de onverharde weg Wolfdel is in het midden van de weg een betonsloof aangelegd om fietsers van en naar Sibbe een verhard alternatief voor de Kenkersweg/ Bemelerweg te bieden.

Waarom deze inrichting

De nadruk van de aanpassingen ligt op de verbetering van de verkeersveiligheid voor de zwakkere verkeersdeelnemer, de fietser. Er is gekozen voor brede suggestiestroken over de gehele lengte. Deze stroken leggen het accent op de fietser, die een duidelijke plek op de weg krijgt. Ook op gedeeltes met minder beschikbare ruimte is gekozen om geen concessies te doen op de ruimte voor de fietser. Juist op deze plekken is extra aandacht voor de zwakkere verkeersdeelnemer gewenst. Automobilisten zullen soms moeten uitwijken over de suggestiestrook, dit is toegestaan. Op deze plekken is de rijbaan smal. Dit heeft een snelheids-remmend en attentie-verhogend effect. De kantstroken op de Bemelerweg bieden extra uitwijkmogelijkheden en zorgen voor een fietsvriendelijke berm.

De geleider op het kruispunt Bemelerweg-Kenkersweg zorgt voor een veiligere overgang tussen de twee wegen. Weggebruikers worden nu gedwongen meer rekening met elkaar te houden.

Samen met ROVL en Provincie Limburg

De aanpassingen zijn tot stand gekomen na uitvoerig overleg met de fietsersbond en het ROVL (Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg). De uitvoering van de maatregelen is deels gefinancierd met subsidie van de provincie Limburg.