Nicoline Wisse Smit neemt afscheid als voorzitter Cultuurtank Limburg

14 september 2017

In goed overleg met het Provinciebestuur heeft Nicoline Wisse Smit deze zomer besloten om haar werkzaamheden als voorzitter van de Cultuurtank Limburg te beëindigen. Op 13 september jl. heeft zij haar laatste vergadering geleid. De tijdsdruk die gepaard gaat met het voorzitterschap van dit ambitieuze, nieuwe orgaan ligt hieraan ten grondslag.

De Provincie Limburg heeft grote waardering voor de wijze waarop Nicoline Wisse Smit haar rol heeft vervuld. Zij wist in korte tijd van een diverse groep mensen met verschillende achtergronden een team te maken waarbij ze de individuele kwaliteiten van de leden goed tot hun recht liet komen.

Onder haar leiding heeft de Cultuurtank Limburg één gevraagd en twee ongevraagde adviezen uitgebracht. Deze adviezen zijn tot stand gekomen in afstemming met betrokkenen uit de culturele sector. Daarmee is een werkwijze in gang gezet die aansluit bij het bestaansrecht van de Cultuurtank Limburg zoals die onder haar hoede tot stand is gekomen, waarbij verbinding centraal staat.

Hoewel Nicoline het betreurt om in dit stadium afscheid te nemen, vertrouwt ze erop dat het werk in de afgelopen maanden, de bijbehorende adviezen, de bevlogenheid en onderlinge verbondenheid van de leden voldoende basis biedt om onder de hoede van een nieuwe voorzitter te continueren. Het fundament is gelegd om een belangrijke bijdrage te leveren aan het provinciale cultuurbeleid, zoals voorzien bij de oprichting van de denktank.

Het College van Gedeputeerde Staten kijkt samen met de Cultuurtank Limburg naar de wijze waarop zij kunnen komen tot een opvolger, die kan voortbouwen op de goede uitgangspositie die Nicoline Wisse Smit heeft weten te realiseren.