Inloopbijeenkomst MIRT-Verkenning A67

5 september 2017

Om u te informeren over de mogelijke oplossingen en de samengestelde maatregelpakketten organiseert het projectteam een derde inloopbijeenkomst over de MIRT-Verkenning A67. U bent van harte welkom op donderdag 7 september tussen 17.00 uur en 20.30 uur in Hotel Nobis, Nobisweg 1 te Asten.

Sinds dit voorjaar is het projectteam volop aan de slag met de MIRT-Verkenning A67 Leenderheide-Zaarderheiken. In deze Verkenning wordt gekeken naar mogelijkheden om de problemen op de A67 op te lossen. In een intensief proces zijn de knelpunten op de A67 in beeld gebracht, evenals mogelijke oplossingen om deze aan te pakken.  Naast de uitgevoerde verkeerskundige analyses is veel input opgehaald bij weggebruikers en omwonenden. Dit is gedaan door middel van het online platform, met behulp van werksessies met een groep weggebruikers en omwonenden, en middels brede inloopbijeenkomsten voor geïnteresseerden.

Naar kansrijke maatregelpakketten

In de zomerperiode worden alle verzamelde oplossingen beoordeeld op een aantal aspecten. Zo wordt er bekeken in welke mate ze de gesignaleerde knelpunten oplossen, of de oplossingen haalbaar zijn, en wat de effecten voor de omgeving zijn. Ook worden de oplossingen beoordeeld op aspecten zoals duurzaamheid. Op basis van deze beoordeling worden vervolgens kansrijke maatregelpakketten samengesteld: mogelijke combinaties van oplossingen die naar verwachting een goede oplossing vormen voor de knelpunten op de A67. In september nemen de bestuurders van de betrokken overheden een besluit over deze maatregelpakketten, die in de volgende fase van de verkenning nader worden uitgewerkt.

Derde inloopavond

Om u te informeren over de mogelijke oplossingen en de samengestelde maatregelpakketten organiseert het projectteam een derde inloopbijeenkomst in Asten. U bent van harte welkom op donderdag 7 september tussen 17.00 uur en 20.30 uur in Hotel Nobis, Nobisweg 1 te Asten. Tijdens deze bijeenkomst gaat het projectteam met aanwezigen in gesprek over de mogelijke oplossingen en de opgestelde maatregelpakketten. Aanmelden is niet nodig, iedereen is welkom om tussen 17.00 en 20.30 uur binnen te lopen.

Kijk voor meer informatie over de MIRT-verkenning A67 op www.mirta67leenderheidezaarderheiken.nl