Meer jonge huizenkopers in Limburg: startersregeling opgehoogd

30 oktober 2017

De Provincie Limburg stelt € 5 miljoen extra beschikbaar voor de uitvoering van de Startersregeling. Via deze regeling kunnen koopstarters indien nodig in aanmerking komen voor een aanvullende lening voor de koop van de eerste woning. Een starterslening is bedoeld om het verschil tussen de prijs van het eerste koophuis en het bedrag dat de starter bij de hypotheekverstrekker kan lenen te overbruggen.

In samenwerking met de deelnemende gemeenten zet de Provincie Limburg zich hiermee in om de mogelijkheden voor starters in de koopsector te verruimen. Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer 7,3% van de Limburgse koopstarters gebruik maakt van een starterslening. Sinds de invoering van de regeling in 2006 zijn er 2449 startersleningen verstrekt (stand per 30 september 2017). Gedeputeerde Daan Prevoo (Wonen): “Daarmee is de toegankelijkheid van de koopsector voor starters vergroot en wordt een bijdrage geleverd aan de doorstroming op de woningmarkt en verlichting van de druk in de huursector.”
Het aanvragen van een starterslening verloopt via de gemeente. Op www.svn.nl kunt is te zien welke gemeenten deelnemen en welke lokale voorwaarden eraan verbonden zijn.


Zie ook

Weten welke gemeenten deelnemen en welke lokale voorwaarden eraan verbonden zijn?