Provincie steunt Nederweerter Lambertustoren

20 oktober 2017

Met een forse financiële bijdrage ondersteunt de Provincie Limburg de noodzaak om het Nederweerter ‘symbool van onverzettelijkheid in oude glorie te herstellen. Daarmee erkent het provinciebestuur het provinciaal belang van dit historisch monument: als men via de autosnelweg A2 de provincie binnenrijdt, valt de Lambertustoren van Nederweert als een imposant landmark meteen op in het nog vlakke Limburgse landschap.

De Sint Lambertustoren van Nederweert is cultuurhistorisch van groot belang. De toren bezit de beschermde status van rijksmonument. De eerste steen van de Lambertustoren werd op 13 juli 1467 gelegd. In de loop der tijd is de toren drie keer verhoogd.
Al eeuwenlang is de gemeente Nederweert eigenaar van de Lambertustoren. Zo is zij één van de weinige gemeenten in Limburg, die een grote toren in eigendom heeft. Maar de forse toren is toch vooral het grote bezit van de gemeenschap.

De toren heeft in de loop der eeuwen diverse gemeentelijke functies gehad. Zo heeft het bouwwerk naast kerktoren als verdedigingsstelsel, (graan-)opslag en archief dienst gedaan. Ook was de toren onderdeel van het landmeetstelsel, dat Napoleon heeft ingevoerd.

Urgentie

Met de restauratie van de rijksmonumentale Lambertustoren is haast gemoeid. Omdat stukjes baksteen uit de Lambertustoren aan de voet ervan werden gevonden, heeft in opdracht van de gemeente met behulp van een kraan een grondige inspectie van de gehele toren plaatsgevonden. Alle loszittende stukken steen zijn toen verwijderd. Verder is vastgesteld, dat de toren in een slechte staat verkeert, ondanks dat hieraan regelmatig onderhoud heeft plaatsgevonden. Vooral het natuursteen-, metsel- en voegwerk van de buitenzijde is plaatselijk slecht. In het muurwerk zijn tijdens de inspectie diverse holle ruimten ontdekt. Hierdoor is het muurwerk te vochtig geworden en zullen stukken steen als gevolg van inwerking van water en vorst blijven afbreken. Om deze gebreken te verhelpen, verder verval van de toren te voorkomen en om de veiligheid van passanten in de directe nabijheid van de toren te waarborgen, is een grootscheepse restauratie van de toren dringend noodzakelijk.
“Dit karakteristiek monumentaal erfgoed in Limburg verdient onze bijzondere bescherming, zeker als dat gebeurt met grote betrokkenheid en inzet vanuit de samenleving, de interesse hiervoor bij een breed publiek wordt gewekt en het verhaal achter het monument wordt uitgedragen”, aldus gedeputeerde Hubert Mackus. Burgemeester Evers reageerde verheugd op het besluit van Gedeputeerde Staten. “Dit geeft aan dat de Provincie de belangrijke cultuurhistorische waarde van de kerktoren onderkent. Niet alleen voor onze dorpsgemeenschap, maar ook voor de provincie.”

Voorwaarden

Belangrijkste voorwaarde van de provinciale projectsubsidie van 313.810,85 euro is dat de Lambertustoren na de restauratie in een goede bouwkundige staat verkeert waarbij authenticiteit en karakter van de toren bewaard blijven. Dit houdt onder meer in: het herstellen van natuursteen-, metsel- en voegwerk, het constructief herstel van de eikenhouten klokkenstoel, schilderwerk en herstelwerk aan luidklokken, uurwerk en aandrijvingen.