Positieve CBS/TNO-analyse Limburgse economie

5 oktober 2017

CBS/TNO heeft in opdracht van de Provincie Limburg een compositie-analyse gemaakt van de Limburgse economie. De conclusie is dat Limburg een brede economie heeft en dat de conjunctuurgevoeligheid van de provincie lijkt af te nemen. Het campusbeleid van de provincie samen met onderwijs en bedrijfsleven sluit volgens de onderzoekers goed aan op de sterktes van Limburg: chemie, industrie landbouw, zorg en logistiek.

De Provincie wil met de analyse een beter inzicht krijgen in de samenstelling van de economie om daarmee het ingezette beleid te toetsen en waar mogelijk nieuwe kansen en aandachtspunten te ontdekken.

,,We zien in dit rapport dat ons consistent beleid zijn vruchten afwerpt,” reageert gedeputeerde Twan Beurskens van Economie en Kennisinfrastructuur ,,De groei van de Limburgse economie is goed en de verwachting is dat de groei doorzet. Het rapport bevestigt dat we de goede koers varen.”

Verder opvallende punten uit het compositie-analyse zijn onder meer dat:

- Limburg economisch gezien een stabiele middenmotor is en buiten de Randstad en Noord-Brabant het best presteert.

- de Limburgse economie zich qua omzet kan meten met de economie van Zuidoost Brabant, circa € 38 miljard.

- de R&D-investeringen in Noord- en Midden-Limburg hoger lagen dan in Zuid-Limburg. De kanttekening daarbij is dat de provinciale investeringen van de laatste jaren niet zijn meegenomen.

Het is de eerste maal dat een dergelijk onderzoek op provinciaal niveau is uitgevoerd. Gedeputeerde Beurskens beschouwt het rapport dan ook als een nulmeting. CBS/TNO heeft in haar rapport naar de jaren 2014/2015 gekeken, het begin van de huidige coalitie van Gedeputeerde Staten.

De provincie wil een dergelijk onderzoek dan ook regelmatig uitvoeren om trends en ontwikkelingen te kunnen volgen. Dit past ook in de samenwerking met het CBS om de provincie sneller gegevens en informatie te verschaffen om – waar nodig – bij te kunnen sturen.


Marjolijn Jaarsma (CBS), Thijmen van Bree (TNO) en Ralph Wijnen (CBS)

van links naar rechts: Marjolijn Jaarsma (CBS), Thijmen van Bree (TNO) en Ralph Wijnen (CBS) overhandigen de compositie-analyse van de Limburgse economie aan gedeputeerde Twan Beurskens van Economie en Kennisinfrastructuur.