Brandbrief fracties Limburgs Parlement aan Den Haag over realisatie station Grubbenvorst

6 oktober 2017

Brandbrief fracties Limburgs Parlement aan Den Haag over realisatie station Grubbenvorst

Een initiatief van Statenlid Titulaer (CDA) op 6 oktober 2017 in de Statencommissie voor Mobiliteit en Duurzaamheid om Den Haag op te roepen extra geld uit te trekken voor de realisatie van station Grubbenvorst-Greenport-Venlo (Maaslijn) werd unaniem ondersteund door alle fracties in Provinciale Staten.

Tekort

Als gevolg van het tot op heden niet nakomen van toezeggingen door het Rijk en aanvullende eisen van de zijde van Prorail zijn er tekorten ontstaan op het project Maaslijnverbetering. Om deze tekorten op te vangen ziet de Provincie Limburg zich genoodzaakt de realisatie van een station Grubbenvorst Greenport-Venlo en een deel van de spoorverdubbeling te schrappen. Juist deze opwaardering is van groot belang voor de verbinding naar het oosten van Nederland.

Brief

Met een door alle fracties uit Provinciale Staten ondertekende brief is de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu gevraagd ervoor te zorgen dat vanuit het ministerie alsnog de benodigde middelen (ca. € 10 miljoen) ter beschikking worden gesteld en dat daarmee de regio Gelderland – Noord-Brabant en Limburg de oorspronkelijke plannen van de opwaardering van de Maaslijn kan realiseren.

Besluit

Begin november bespreekt de Tweede Kamer de begroting voor de infrastructuur voor 2018. De Limburgse fracties hebben Den Haag opgeroepen om bij die behandeling een besluit te nemen over de gevraagde middelen. Direct daarna, op 10 november a.s., nemen Provinciale Staten van Limburg een besluit over het station Grubbenvorst.