Een ton voor de kathedraal van Limburg

14 november 2017

Op initiatief van Provinciale Staten kan met steun van de Provincie Limburg de restauratie van het orgel van de Roermondse Sint Christoffelkathedraal ‘kathedraalwaardig’ worden voltooid. Hiermee is de finale van het grootschalig restauratieproject van dit Limburgs monument, ook wel ‘de Kathedraal van Limburg’ genoemd, eindelijk in zicht.

De Sint Christoffelkathedraal in Roermond stamt uit de vijftiende eeuw en geldt als de hoofdkerk van het bisdom Roermond. Het orgel van de kathedraal is in 1954 gebouwd door de firma Verschueren. Het bedrijf uit Ittervoort dat in 1891 is opgericht, is op een Brabants bedrijf na nog de enige orgelbouwer in het zuiden van ons land.

Na afronding van de eerste fase van de orgelrestauratie was het orgel al bespeelbaar. Met de laatste fase worden onder meer aangepakt: de mechanieken en de pijpen van het orgel, kleine reparaties en schilderwerk aan de inmiddels gerenoveerde houten orgelkast. Na voltooiing van de totale restauratie beschikt de Sint Christoffelkathedraal over een kathedraalwaardig orgel.

Culturele activiteiten

Het instrument doet niet alleen dienst voor het begeleiden van de koor- en samenzang tijdens de openbare erediensten, maar wordt ook gebruikt voor orgelconcerten en het opluisteren van culturele activiteiten, waaronder het begeleiden van meerstemmige koormuziek tijdens concerten, die in de kathedraal plaatsvinden.

Voor dit restauratieproject wordt een beroep gedaan op de firma Verschueren en draagt de restauratie op die manier bij aan de instandhouding van het ambachtelijk vak van orgelrestaurateur of orgelbouwer.

“Ik geef graag gehoor aan de oproep van Provinciale Staten, die zij in hun vergadering van 7 juli dit jaar hebben gedaan. Met deze subsidie willen wij tevens onze grote waardering uitspreken voor de grootscheepse restauratie van onze ‘Kathedraal van Limburg’, waarmee men in 2003 begonnen is”, aldus gedeputeerde Mackus.

De provinciale subsidie bedraagt in totaal 100.000 euro en is ingebed in het Beleidskader monumenten 2016-2019 ‘Monument in beweging’ en de Focusnotitie Monumenten 2017. De restauratie dient 1 juli 2018 afgerond te zijn.